МАРИН РАНЧЕВ, МЕНИДЖЪР CONTINUOUS IMPROVEMENT PRODUCTION В АУРУБИС

Марин Ранчев, Мениджър Continuous Improvement Production в Аурубис

Марин Ранчев е участник в Lean Six Sigma Green Belt обучението и успешно преминал сертификация за ниво Green Belt през 2021г., по настоящем обучаващ се за следващото и най-високо ниво за подобрение на процеси - Lean Six Sigma Black Belt. Марин ръководи ключови проекти на своята компания и активно прилага своите знания и умения за подобрение на процеси.

Марин споделя опита от програмата и прилагането на Lean Six Sigma методологията в своята работа.

Въпрос 1: Кои аспекти от курса за Lean Six Sigma Green Belt харесахте най-много? Защо? 

От проведеното онлайн обучение, харесах най-много следните аспекти:

  1. Предоставените материали под формата на презентации и примерни задачи в Минитаб, бяха добре структурирани и пригодени за по-лесното възприемане на материала.
  2. Менторинга, като част от моя онлайн курс беше много полезна съставка за по-бързото възприемане на материала. Бих го препоръчал като опция на всеки курсист.
  3. Гъвкавостта за предоставяне на трейнинг часовете по удобно за курсистите време е голямо предимство, за което съм много благодарен!

Въпрос 2: Менторинг: Кои аспекти от менторинга харесахте най-много и кои аспекти от менторинга могат да бъдат подобрени? Защо? 

Лично за мен, менторинга беше много полезна част от курса, тъй като чрез допълнителните насоки и дискусии от преподавателя, много по-лесно и по-бързо се ориентирах през учебните материали и получавах съвети къде е най-важно да се фокусирам в съответния етап на обучение.

Както при всички курсове, независимо на каква тематика са, предоставянето на примери от практиката, допринася изключително много за бързото въприемане на теоретичните материали, а също така и за по-лесното възприемане/сравнение на идентични производствени/административни проблеми и проекти. Моят ментор предостави голяма набор от най-разнообразни примери, за което съм благодарен.

Въпрос 3: Бихте ли препоръчали курса  в комбинация с менторинг на Ваши колеги / познати?

Да, разбира се. Комбинацията с менторинг е „must“ за подобни курсове.

Въпрос 4: Бихте ли искали да се придвижите към следващото ниво - Black belt? Ако да - колко време след завършване на Green belt? 

Да. Максимално бързо, след завършването на LSS Green Belt курса.

Въпрос 5: Възнамерявате ли да продължите да развивате придобитите умения? Ако да - по какъв начин? 

Да, придобитите умения, ще развивам, чрез работата по различни проекти за подобрения в компанията в която се намирам в момента.

Повече информация за обучителните програми по Lean Six Sigma методи, прочетете тук.