Lean Council и Интеркуолити предлагат обучение по методите Лийн и Шест Сигма нива Жълт, Зелен и Черен колан. Обучителните материали и сертификацията са акредитирани от Council for Six Sigma Certification (CSSC) и Ви подготвят за изпита на IASSC.

Лийн Шест Сигма методът представлява интегриран подход, комбиниращ подходите Лийн и Шест Сигма с цел максимално добро използване на потенциала на двата подхода за управление на подобренията и при изпълнение на инициативи за подобрения на процеси.

Шест Сигма или 6σ е както метод за подобрения на процеси, така и статистическа концепция, която цели да определи вариациите, присъщи на всеки процес. Най-важният принцип на шест сигма е, че вариациите в процеса водят до възможности за грешки; възможностите за грешки от своя страна водят до рискове от дефекти.

 

Lean Six Sigma 1 - най-добрият метод за подобрения на процеси

Дефектите – било то в продукт или услуга – водят до занижаване на удовлетвореността на клиентите. Когато работим за редуциране на вариацията и възможностите за грешки, Шест Сигма метода намалява процесните разходи и повишава клиентското задоволство.

Шест Сигма се отнася до редуциране на вариациите в работата на процесите до оптимално ниво, което е приемливо за клиента. Измерват се броя дефекти на милион възможности и сигма нивото означава, че процесът работи с производителност 99,99966%.

Лийн методологията се фокусира върху премахването на недобавящите стойност дейности и подобряване на потока на процеса. Скорост, ефективност, непрекъснат поток са същността на Лийн.

Лийн Шест Сигма DMAIC и роли

Лийн Шест Сигма DMAIC и роли InterQuality image 2

Комбинираният Лийн Шест Сигма подход взаимства най-силните страни на двата качествени метода, за да постигне най-добрата комбинация от инструменти за прилагане на Лийн Шест Сигма в полза на безброй много компании по целия свят.
Лийн Шест Сигм използва класическия метод DMAIC на шест сигма, за да постигне структурирани подобрения в бизнеса. Има пет етапа от прилагането на Лийн Шест Сигма: Дефиниране, Измерване, Анализ, Подобрение и Контрол (DMAIC). Въпреки итеративната природа на метода, стартирането на нов етап изисква формално одобрение от бизнеса или от спонсора на проекта.

В един Лийн Шест Сигма проект има различни роли, които формират екипа.

  • Лидер на проекта – Лийн Шест Сигма екперт (сертифициран Лийн Шест Сигма Жълт Колан, Зелен Колан, Черен Колан или Мастър Черен Колан)
  • Спонсор на проекта – спонсор от лидерския екип, който подкрепя проекта и е основния бенефициент на резултатите от лийн шест сигма проекта)
  • Членове на проектния екип – в лийн шест сигма проекта, типичните членове на екипа са екпертите в определените за проета области, където се изпълнява лийн шест сигма проекта; ad-hoc членове на екипа, консутанти и др.
  • Проектен мениджър - незадължителна роля за големи лийн шест сигма проекти. Тази роля помага за изпълнение на проектния план и прилагане на решенията.
  • Административна подкрепа – това е незадължителна роля при изпълнение на големи и сложни лийн шест сигма проекти.

Лийн Шест Сигма и приложение в различни индустрии

Въпреки, че Лийн Шест Сигма се появява първоначално в производствените компании, методологията се използва широко в множество индустрии по целия свят вече десетилетия наред. Ползите от нея са признати при прилагане в кол центрове, финанси и банки, центрове за споделени услуги, болници, образователни институции, ИТ, разработна на софтуер, оперативен мениджмънт.

Лийн Шест Сигма в производството продължава да поддържа високо ниво на приложение и ползи по целия свят и е методология номер 1 за подобрение на процеси и процесен контрол.

Лийн Шест Сигма в услугите е топ методология за идентифициране и управление на подобрения на процеси и се използва изключително много при транзакционни процеси. Много компании използват лийн шест сигма за процесна оптимизация като първа стъпка, преди да преминат към прилагане на технологии за роботизация като следваща стъпка към оптимизиране на работата на процеса. И докато технологиите за автоматизации (RPA) са от огромно значение за компаниите, те могат да се прилагат само върху изчистени и оптимизирани процеси, където лийн и шест сигма са очевиден избор като метод за максимално оптимизиране на работния процес.

Лийн Шест Сигма Сертификации

Независимо дали желаете да станете специалист и професионално да се занимавате с подобрения на процеси или искате да надградите настоящите си умения, лийн шест сигма сертификацията носи нов тласък в професионалното развитие. Да бъдеш сертифициран лийн шест сигма професионалист е знак за добре позициониращ се професионален профил, разбиране и реални умения за идентифициране на лийн шест сигма проекти, както и способност за ръководене и успешно приключване на такива проекти.
Насоки за избор на лийн шест сигма сертификация:

  • Направете оценка на настоящото си ниво на знание и компетенция по лийн шест сигма методите, включително предишен опит и опит с някоя от различните проектни методологии.
  • Определете кое сертификационно ниво да следвате – научете повече за различните нива на сертификация и изисквания към тях (Lean Six Sigma Yellow Belt, Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Champion)
  • Изберете вариант за обучение, който да пасва на стила Ви на учене. Можете да изберете обучения с инструктор или онлайн вариант, при който Вие да решавате кога и колко да учите.
  • Съдържанието на обучението следва утвърден стандарт, заложен в т.нар. Body of knowledge.

Lean Six Sigma 2 - топ сертификации

Лийн Шест Сигма обучение

Изборът на подходящо Лийн Шест Сигма обучение е важна стъпка за напредването в кариерата.

При избора на обучение с инструктор, Вие ставате част от група обучаващи се, които минават заедно през курса по лийн шест сигма методи, учат заедно, работят върху казуси, дискутират примери и искат и получават обратна връзка относно дейностите, свързани с лийн шест сигма методите по време на курса. Този вариант е подходящ за всеки, който харесва груповите дейности, дискусиите и работата в екип. Има варианти за обучения с инструктор виртуално и в класна стая.

Избирайки индивидуална опция с обучение онлайн, имате възможността по-добре да планирате процеса на учене на шест сигма методите и по-добре да управлявате времето и ангажираността си с оглед на постигане на баланс с работните и лични ангажименти. Препоръчва се за заети професионалисти, при които работните графици не позволяват отделянето на няколко пълни дни за преминаване на лийн шест сигма обучение с инструктор. С този вариант, преминавате през съдържанието със собствена скорост, възползвате се от множеството тестове след края на всеки раздел, за да проверите нивото на разбиране на материала, използвате множество допълнителни материали, които помагат в процеса на учене.

Вариантът за индивидуално обучение става все по-популярен при лийн шест сигма обученията. При него следвате индивидуална обучителна програма заедно с коуч и се възползвате от пълното внимание на коуча си и целенасочената подкрепа и внимание към Вас. Този начин на обучение е изключително успешен, ако предпочитате фокусираните дискусии и индивидуално внимание.

Когато избирате лийн шест сигма обучение, проверявайте за допълнителни възможности за коучинг, което ще Ви помогне изключително много за по-доброто усвояване на материала. Това е полезно особено ако работите и върху конкретен лийн шест сигма проект.

Лийн Шест Сигма DMAIC и роли
Лийн Шест Сигма и приложение в различни индустрии
Лийн Шест Сигма Сертификации
Лийн Шест Сигма обучение