ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАМЕ ПО МЕТОДА ЛИЙН ШЕСТ СИГМА?

Сертификацията по метода Шест Сигма e широко призната от по света.

Тя помага на професионалистите и техните организации да изпълняват проекти, които целят повишаване на ефективността, повишаване на възвращаемостта и спечелването на повече доволни клиенти.

Много организации по целия свят работят, изплозвайки методите Шест Сигма и Лийн с цел повишаване на качеството на резултатите си и редуциране на разходите чрез намаляване на дефектите и неефективностите. Има редица ползи от възприемането на Шест Сигма методологията.

За професионалисти

В световен мабащ се увеличава популярността и използването на методите Лийн и Шест Сигма, а от там се увеличава търсенето на сертифицирани професионалисти на пазара на труда. Този вид сертификация ви прави част от професионална общност и открива пред вас множество нови възможности.

За организации

Сертифицираните професионалисти по Шест Сигма и Лийн помагат на организациите да подобряват нивото на управление на проекти и от там – да повишават своята възвращаемост.

Йерархия на сертификациите

Сертифицираните професионалисти помагат на организациите да подобряват нивото на своите процеси и да повишават качеството на продукти и услуги, което от своя страна води до повишена възвращаемост за компанията. Те притежават знания и могат да планират появата на възможни пречки, свързани с практическото имплементиране на метода Шест Сигма.

Повече информация за обученията по Лийн Шест Сигма методи

                     

ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАМЕ ПО МЕТОДА ЛИЙН ШЕСТ СИГМА?