ПРОЕКТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТ

Международна компания за производство и продажби

Международна компания за производство и продажби, оперира в 13 държави с 45 производствени обекта в цяла Европа и 24,500 служители.

Предизвикателства / Изисквания

Предизвикателството с този проект беше да се подобри ангажираността на служителите във връзка с организация с рутинни / трансакционни дейности в условията на високо конкурентен пазар, и да се намали значителния брой на напускащите служители

Проектът мина през следните етапи:

 • Анализ на факторите, които допринасят за ангажираност на екипа
 • Разбиране на пазарната среда
 • Анализ на уменията за управление на хора

Описание на проекта

Ние разработихме 12-седмичен план за работат, с набор от ясно постижими резултати, които да адресират следните нужди

 • Организиране на проучване за ангажираност на служителите
 • Създаване на работни групи около ключовите фактори за ангажираност
 • Адресиране на спецификите на различни групи от служители
 • План за допълнителни придобивки към пакета на служителите
 • Провеждане на обучение по управление на хора
 • Стандартизиране на ролите и отговорностите и въвеждане на ясни разграничения между нивата (младши – старши – експретни роли)

Ползи от проекта

Проектният екип с подкрепата на отдела по Човешки ресурси спомогна за създаване на документ, описващ ползите за служителите, с основен фокус върху три области:

 • Придобивки (финансови и нефинансови)
 • Кариерни възможности
 • Възможности за обучение