ПРОЕКТ ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИ

Международна компания за производство и продажби

Международна компания за производство и продажби, оперира в 13 държави с 45 производствени обекта в цяла Европа и 24,500 служители.

Предизвикателства / Изисквания

Предизвикателството с този проект беше да се стандартизира начина на работа в организацията по Веригите на доставка (производство и логистика), включително стандартизирането на Оперативния модел за подкрепа на взимане на решения, който рефлектира изискванията на по-високо групово ниво. Проектът мина през следните етапи:

 • Оперативен модел за Веригата на доставки и Финансово информационен модел
 • Установяване на процеси, подкрепящи взимането на решения (вкл. Управленско рапортуване, планиране, бюджетиране и прогнозиране, анализ на доходността и разходите, бизнес партниране)
 • Модел на Глобалните операции и капацитет (вкл. Централизирани подкрепящи функции)
 • Интегрирани решения за бизнес анализ и рапортуване, както и аналитична инфраструктура (вкл. Прогнозиране на база анализ на показатели – клиентско търсене и планиране на доставките)

Описание на проекта

Създадохме план за действие с продължителност 16 седмици, с ясни планирани резултати, адресиращи следните нужди

 • Съставяне на детайлен проектен план, включващ ускорена мобилизация / съгласуване с целия програмен екип
 • Анализ на сегашното състояние и събиране на изисквания за бъдещия статус сред отделите, които са засегнати от проекта
 • Идентифициране на възможности и създаване на оперативен модел
 • Цялостна оценка на промените и възможните резултати, както и оценка на проблемите и пропуските
 • Препоръки относно плана за действие, изясняване на целите и подход за управление на ползите
 • Цялостно управление на програмата и комуникацията със заинтересованите страни

Също така резлизирахме множество други дейности, с цел постигане на значими резултати

 • Създадохме стандартна таксономия и единен източник на данните, от които да се правят справки за данни на ниво Група, вкл. рационализиран набор от справки за мениджърския екип
 • Доставяне на фокусирана рамка за следене на резултатите, която предоставя прозрачност за същинското представяне на компанията спрямо променения оперативен модел (вкл. показатели, правила за алокиране, структура на справките с показатели, която да е единна за всички отдели в организацията)

Ползи от проекта

Проектният екип помогна за създаването на бъдещата визия. Това се случи в три направления:

 • По-добро взимане на решения, на база качествена информация, ясни изводи и отговорности за резултатите
 • Създаване на повече капацитет и познания за ефективно бизнес партниране между отделите
 • Поставяне на основите на култура на непрекъснати подобрения и създаване на платформа за коопериране и споделяне на знания в организацията