Сред безкрайното поле от информация, данни и цифри, едно от най-големите предизвикателства за справяне с проблемите пред организациите е идентифицирането на ефективни стратегии за разрешаването им.

Планирането на успеха в ерата на информацията

Ние сме специализирали в управленското консултиране за транформации на малки и средни предприятия, инициативи за развитие и подобрение на организациите; подкрепяме клиентите си да разбират предизвикателствата, пред които са изправени; да дефинират ясни цели и да ги постигат, като за тази цел разработват стратегии, базирани на ясни доказателства.

Комбинирайки консултантска експертиза в областта на икономиката, търговията, технологиите и управлението на транзакции, ние помагаме за успешното планиране и изпълнение на проектите, така че да посрещнем по най-добрия начин конкретните нужди на нашите клиенти.

Интеркуолити оказва съдействие в професионалното дефиниране, планиране и изпълнение на проектите.

Консултиране от Интеркуолити

Постоянната транформация е парадигма номер 1, когато говорим за динамика и промени. Пазарът на труда се свива, а борбата за талантливи служители и забавящата се производителност изиксват от компаниите да преразглеждат бизнес модела и начина си на работа, за да останат конкурентно способни. Всеки от нашите консултанти в екипа на Интеркуолити е с над 15г. опит в управлението на операции и ИТ. Екипът ни за консултиране може да помогне на Вас и Вашата компания да запазите конкурентните си позиции докато посрещате нуждите на клиенти, инвеститори и партньори.

Консултиране за аутсорсинг и подкрепящи дейности

Консултантите ни предлагат външна за фирмата подкрепа с гъвкавост при справяне с ежедневните предизвикателства. Компаниите са в постоянна динамика и докато влиянието на дигитализацията и автоматизацията е нещо все още ново за много от тях, четвъртата революция е стартирала с изкуствен интелект и когнитивни автоматизации.

За да се справят с промяната, на компаниите е нужна гъвкава външна подкрепа. Отделът ни за консултиране предлага ресурси за проекти, специфично консултиране и практическаекспертиза за помощ на екипа. Услугите ни, свързани с прехвърляне на работни дейности включват оперативни, гъвкави, прагматични и адаптирани решения.

Консултиране не означава само даване на съвети

В Интеркуолити наричаме подхода „Направи – Как“ новата и не толкова традиционна комбинация от интелигентни умения („направи“) и прагматични съвети („ноу-хау“). Консултирането изисква прагматична подкрепа и намиране на подходящи ресурси за всяко ниво в оранизацията. Консултирането помага да се справите с ежедневните предизвикателства и да се подготвите за бъдещето.Ние знаем, че за да е успешна една компания е нужно тя да е гъвкава и бързо да реагира на променящата се среда. Екипът ни за консултиране се мобилизира бързо, за да осигури такава подкрепа. Експертите ни, които се занимават с консултиране доставят бързи резултати посредством подходящи решения с правилните експерти.

Нови начини на работа при консултирането

Екипът ни за консултиране се състои от експерти в специфични области, които са опитни бизнес мениджъри и специалисти. Те правят връзката между нуждите на клиентите и амбицията и визията на нашия екип за консултиране. Екипната работа е от първостепенно значение. Нужадем се от дълбоко разбиране на нуждите на нашите клиенти и го комбинираме с познанията, уменията, амбициите и методите на консултантите ни. Съчетаваме силните страни и умения на консултантите с уменията, които липват и са нужни на клиента. Проактивно търсим възможности и доставяме решения.

Експертни области в консултирането

Екипът ни за консултиране предоставя оперативна подкрепа на компании, финансови институции, публичния сектор и неправителствени организации. Тъй като имаме достъп до широка мрежа от експерти, можем лесно да разширим консултантския си екип, когато имаме нужда от допълнителна специфична експертиза. С това можем да предложим специфична техническа и функционална експертиза в областта на управлението на данни и анализи, корпоративното управление, риск, дигитална трансформация, управление на процеси, управление на проекти и управление на промяната.

Консултиране 1 - пътят към успеха

Отвъд съветите, отвъд традиционното консултиране

С нашия екип за консултиране, ние преминаваме отвъд традиционното даване на съвети. Предоставяме прагматични решения на нашите клиенти на база практически опит. Амбицията на нашия екип по консултиране е да преминем „отвъд съветите“. Това е обратната връзка, която получаваме от редица наши клиенти. Услугите ни за консултиране са повече от написването на доклади.

Създаваме допълнителна стойност като разглеждаме процесите от край до край. Нашият екип за консултиране имплементира проекти от начало до край, от анализ до изпълнение, от идеи до реално прилагане на решения.

Благодарение на експертизата на нашите консултанти и близката работа с наши клиенти, ние доставяме решения, които са ясни и релевантни,базирани на познанията ни за индустрията. Решения, които знаем със сигурност, че са работещи.

Нашия екип за консултиране ще предостави достъп до най-добри практики в областта на консултирането, изпълнението на проекти и постигането на проектни резултати. Ние предоставяме цялостни организационни решения.

  Нашия екип за консултиране е готов да предостави интегрирани решения, които имат измеримо влияние върху бизнеса. Екипът ни за консултиране има многогодишен опит в управлението на хора, процеси, проекти, системи и данни.

Консултиране за подобрение на процеси

Работим в сложна среда, в условията на дигитална трансформация и все по-нови технологии, които се появяват на пазара. Освен това, регулаторните изисквания се променят често и стават все по-стриктни и комплексни. Точно поради тези причини, екипът ни за консултиране все по-често работи по установяването и изпълнението на вътрешни одити и контроли.

За да се справи с тези предизвикателства нашият екип за консултиране може да съветва и да имплементира нови оперативни модели, процеси, системи, структури на данни и контроли. Ние помагаме да работите ефективно, ефикасно и да пренесете услугите си на следващо ниво.

Благодарение на процесния подход и предоставянето на видимост на процесите, екипът ни за консултиране помага да въведете култура на непрекъснати подобрения. Непрекъснатите подобрения са критични за бъдещия ви успех. Интеркуолити разполага с експерти и опитни трейнъри, които да обучат и сертифицират вашите екипи по лийн шест сигма методите за подобрение на процеси.

Консултиране 2 - успешна имплементация

Консултиране за управление на информацията

Разбирането за механизмите за стойност и разходи е изключително важно за управление на бизнеса по възможно най-ефективния начин. С практическия опит на нашия екип по консултиране, ние можем да определим критичните механизми за печалба и разходи. Чрез анализ и визуализиране на процесите отбелязваме критичните добавящи стойност елементи, както и местата, където трябва да се подобрят. Можем да оптимизираме следните системи: Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning-
systems (ERP) или Customer Relationship Management-systems (CRM).

Нашия екип за консултиране притежава огромна експертиза в работата с тези системи и знае как да управлява данните, за да ги използвате за Bl системи и да разполагате във всеки един момент с консистентен и точен рипортинг. Силно вярваме, че технологията трябва да е в помощ на постигането на все по-добри резултати. Целта е да разполагате с информация в реално време за реално вземане на решения.

Екипът за консултиране на Интеркуолити има експертизата да подобрява вашите доклади и справки (рипортинг) и / или да ви помага да изберете и да имплементирате инструменти за рипортинг. Имаме опит с повечето видове нови ERP системи, както и BI инструменти като Tableau & Power BI, Microsoft stack. Екипът ни за консултиране има опит и в динамичното форкастиране и други системи за корпоративно управление на данни.

Чрез съвместна работа, нашият екип за консултиране ще преправи начина, по който компанията ви работи с цел да подобри гъвкавостта и бързината чрез подход, фокусиран върху клиента и препоръчване на най-добри практики.

Консултиране за цялостна имплементация

Имплементирането на проекти може да е болезнено. Много проекти закъсняват спрямо първоначално зададения срок и надвишават планираните бюджети. Нашият екип за консултиране е изпълнил успешно множество проекти на време и спрямо бюджета. Със своята цялостна подкрепа екипът по консултиране помага на мениджърите от идеята до крайното изпълнение. Нашият консултантски екип ви подкрепя да изминете този път.

Kонсултиране 3 - нашият подход и най-добри практики

Нашите услуги за имплементиране на проекти включват:

  • Анализ и дефиниране на бизнес и функционални изисквания
  • Изграждане на бизнес кейс
  • Управление на заинтересовани страни, управление на риска, управление на промяната и обучения
  • Мобилизиране на експерти в релевантините функционални области като ИТ, IFRS, GDPR, изчисление на разходите
  • Тестване на продукти и услуги преди пускане на пазара
  • Управление след излизане на пазара

Нашият консултантски екип е на разположение да разбере повече за вашите нужди.

Свържете се с екипа за консултиране: info@interqualitybg.com

 

Консултиране за аутсорсинг и подкрепящи дейности
Консултирането не означава само даване на съвети
Нови начини на работа при консултиране
Експертни области в консултирането
Отвъд съветите, отвъд традиционното консултиране
Консултиране за подобрение на процеси
Консултиране за управление на информацията
Консултиране за цялостна имплементация