СЪБИТИЯ

Линк към безплатен Scrum уебинар и обучение с инструктор за SFC™ сертификация (на английски език)

Lean Six Sigma уъкшоп на конференцията на Project Management Institute

Обучение

Обучение по Lean Six Sigma