SCRUM СЕРТИФИКАЦИОННА ЙЕРАРХИЯ

Сертифицираните професионалисти SCRUMstudy™ помагат на организациите да подобрят нивото на уменията си за управление ан проекти, което да доведе до по-голяма възвращаемост. Те притежават познания и умения да предвиждат проблеми, свързани с практическото приложение на Scrum.

И въпреки, че не съществува формално изискване за записване на повечето нива сертификации по Scrum, е добре да имате разбиране за йерархичната структура. Диаграмата по-долу показва структурата на задължителните и желателните сертификационни нива.

SCRUM СЕРТИФИКАЦИОННА ЙЕРАРХИЯ