AGILE МЕТОДОЛОГИЯ

Какво представлява Agile методологията

Agile методологията е набор от принципи, които са описани в т.нар. Agile Manifesto, създадено през 2001г. Принципите на Agile методологията се фокусира върху хората и начина им на работа, работещи продукти, сътрудничество с клиенти и възможността да реагираме на промените.

Scrum е рамка за имплементиране на проектите и за разработване на софтуер. Базата е Agile методологията. Подобно на други методологии за управление на проекти, съществуват множество насоки, които могат да са полезни – някои от тях са задължителни, други – можете да избирате.

Основен фокус на Agile методологията е, че при изпълнението на проекти и разработването на продукти трябва да покаже стойност възможно най-скоро, за предпочитане по време на имплементацията на проекта. Както гласи поговорката: времето е пари.

Друг важен аспект в Agile методологията е прозрачността. В Agile методологията съществуват множество инструменти, които позволяват на бизнеса или на спонсора да следят етапите на разработване и на цялостна имплементация. Най-важното при Agile методологията е, че има сътрудничество между разработчици или екипа за имплементация от една страна, и клиента или бизнеса – от друга страна.

Итерациите са още един значим аспект от Agile методологията, т.нар. Спринтове. В Agile методологията има кратки, постоянно повтарящи се цикли, с определен брой церемонии, които трябва да се следват.

Agile методологията набляга на промяната. В наши дни съществуват множество влияния, които могат да изискват да можете да актуализирате своите изисквания. Agile методологията дава точно такава възможност.

Agile методология 1 - бързи итерации

Какво е Agile

Какво прави Agile методологията различна от другите (waterfall) методологии?
При Waterfall методологиите, типичният подход за управление на проекти е следния:

 1. Събират се изисквания за проекта и документация, в големи детайли
 2. Изработва се архитектура или системен дизайн
 3. Извършва се имплементацията
 4. Стартира се тестови цикъл
 5. Проекта се завършва
 6. Стартират се дейности по поддръжка на резултатите

Освен срещи за отчитане на статуса и сесии за обсъждане на бюджета, ключова разлика с Agile методологията е, че почти не съществуват интеракции между проектния мениджър и спонсорите, и промените в проекта обикновено се извършват в края на самия проект. Това потенциално може да доведе до загуба на финансови средства.

В Agile методологията, използваме следния подход:

 1. В Agile методологията, изискванията и документацията за проекта се дефинират на високо ниво
 2. При Agile методологията характеристиките се дефинират, като всяка характеристика се състои от т.нар. User Stories, и всяка User Story има една или няколко задачи
 3. При Agile методологията се определя продължителността на Спринтовете
 4. Когато се използва Agile методологията, Scrum екипа се формира и работи спрямо продължителността на проекта, и с цел поддръжка след имплементацията.

В Agile методологията, Спринтовете се повтарят, като всеки Спринт има много фази и / или церемонии:

 • С Agile методологията се дефинират т.нар. User Stories
 • С Agile methodology, User Stories се приоритизират от Product Owner-а
 • Разработване и изпълнението на задачи
 • С Аgile методологията се тестват резултатите
 • С Agile методологията се провеждат ретроспективни срещи
 • С Agile методологията се провеждат Спринт ревю срещи

Ако нещо трябва да се адаптира или променя, Agile методологията помага за това с обратната връзка, която може да се дава по време на Спринт ревютата, или сесиите с Product Owner-а . В зависимост от приоритета на промяната, Agile методологията позволява да се добави дадена промяна или още на следващ етап, или по-късно. Ползата от това е очевидна.

Agile Scrum

Agile Scrum е изключително популярна рамка, която помага на екипите да работят заедно и е базирана на Agile методологията. Тя помага за разработването, имплементирането и поддръжката на сложни и по-малки проекти. Това помага на екипите да мислят за това как да работят по най-добрия начин, да експериментират и да се учат от своя опит преди да правят промени.

В Agile методологията, Agile Scrum екипа се състои от хора, които изпълняват различни роли: Product Owner-и, Scrum master и Scrum екип. Прочетете повече на линка Agile Scrum trainings and certifications

Пример за прилагане на Agile Методологията


Да предположим, че сте намерили интересен продукт в Китай и желаете да го въведете на европейския пазар. Идеята ви е да внесете продукта и да го рекламирате през уебсайт, както и да използвате онлайн магазин.

Нека приемем, че работите с методология, базирана на Waterfall. Дефинирате бюджета за уеб сайта, правите проектен план и събирате екип. Предвиждате да свършите проекта след 6 месеца. Както споменахме преди това, трябва да имате срещи за ревю на статуса по време на проекта, но през това време не се дава истинска видимост на самия краен продукт. И така, на теория, едва след 6 месеца може да започне разработването на бизнеса и могат да се правят промени по първоначалната версия.

Сега, нека допуснем, че работите с Agile методологията. Дефинирате бюджет и проектен план, събират екип, и задавате продължителността на спринтовете да са по 2 седмици. Когато се използва Agile методологията, на всеки две седмици има среща за приключване на спринта, на която се дава обратна връзка за промените.

На пръв поглед двете методологии изглеждат подобни, нали?

Сега нека приемем, че след месец работа по проекта, разбирате, че китайския продукт всъщност не постига стандартите за качество. Вместо това решавате да работите с български доставчик, който предлага подобен продукт на същата цена и с по-добро качество. Взимате решение да изкарате този продукт на пазара вместо китайския.

На теория, ако работите с Waterfall, това би означавало, че първия проект ще трябва да бъде канцелиран, и по-голямата част от работата – да бъде започната наново.

Ако обаче работите с Agile методологията, ще се случи следното нещо: спонсорът или клиентът разговаря с екипа или Product Owner-а, и решава да промени проекта според техните изисквания. С Agile методологията почти няма да загубите време или усилие и проекта може да бъде продължен в рамките на планираното време.

Това разбира се е доста краен пример и за да илюстрираме по-добре колко е лесно да се справим с промяната с помощта на Agile методологията.

Много хора смятат, че Agile методологията работи единствено за ИТ проекти. Това не е истина. Agile методологията може да бъде прилагана към всеки тип проект, в различни компании и по всяко време.

За да отговорим на въпросите ви за Agile Scrum обучения и сертификации, свържете се с нас на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Какво представлява Agile методологията
Какво прави Agile методологията различна от другите (waterfall) методологии?
Agile Scrum
Пример за прилагане на Agile Методологията