ЗАЩО SCRUM?

Scrum е една от най-популярните Аgile методологии. Тя е адаптивна, итеративна, гъвкава и ефективна методология, създадена да доставя значима стойност бързо по средством изпълнението на проект. Scrum осигурява прозрачност на комуникацията и създава среда на споделена отговорност и непрекъснат прогрес. Рамката на Scrum, по дефиниция в SBOK™ Guide, е структурирана по такъв начин, че подкрепя разработването на продукт или услуга в различни видове индустрии и в различни видове проекти, независимо от тяхната сложност.

Основна силна страна на Scrum е използването на методологията в различни функции, самоорганизирането и екипи, имащи правото да вземат решения в кратки, концентрирани работни цикли, наречени Спринтове.

Трандиционните методи за управление на проекти се фокусират върху извършването на детайлно предварително планиране на проекта с акцент върху фиксиране на обхвата на проекта, разходите и времевите рамки, както и управляването на тези параметри. От друга страна, Scrum окуражава вземането на решения въз основа на данни и итерации, където основният акцент е доставянето на продукти, които да удовлетворят изискванията на клиента.

За да достави възможно най-голяма стойност в най-малки времеви рамки, Scrum насърчава приоритизацията и планирането на етапи пред това да се фиксира проектния обхват, разходи и времева рамка на проекта. Важна характеристика на Scrum е самоорганизацията, която позволява на хората, които извършват работата да оценят задачите и да поемат отговорност за тях.

 

Как и защо да използвам наръчника SBOK Guide

SBOK™ Guide е разработен с цел да създаде необходимите насоки за професионалисти в организациите и проектни мениджъри, които желаят да прилагат Scrum, както и за тези, които искат да направят нужните процесни промени. Методът се базира на опита натрупан от хиляди проекти от различни организации и индустрии. По разработването на съдържанието са взели участие множество Scrum експерти и професионалисти в областта на управлението на проекти.

Защо да се сертифицирам по SCRUM

Scrum е една от най-популярните Agile методологии. Тя е адаптивна, итеративна, бърза, гъвкава и ефективна методология, създадена да доставя значима стойност бързо и с помощта на проекти. Scrum насърчава прозрачността в комуникацията и създава среда за споделена отговорност и непрекъснат прогрес.

Основна силна страна на Scrum е използването на методологията в различни функции, самоорганизирането и екипи, имащи правото да вземат решения в кратки, концентрирани работни цикли, наречени Спринтове.

Scrum Принципи

Scrum принципите включват основни насоки за прилагане на рамката на Scrum, които трябва задължително да се прилагат в Scrum проектите, както е описано в SBOK™. Спазването на тези основни принципи и правилното им използване дава увереност че целите на проекта ще бъдат постигнати, използвайки рамката на Scrum.

SCRUM Клипове

Как да използвам SBOK Guide

SBOK™ Guide е разработен с цел да създаде необходимите насоки за професионалисти в организациите и проектни мениджъри, които желаят да прилагат Scrum, както и за тези, които искат да направят нужните процесни промени. Методът се базира на опита натрупан от хиляди проекти от различни организации и индустрии. По разработването на съдържанието са взели участие множество Scrum експерти и професионалисти в областта на управлението на проекти.

Защо да се сертифицирам по SCRUM

Scrum е една от най-популярните Agile методологии. Тя е адаптивна, итеративна, бърза, гъвкава и ефективна методология, създадена да доставя значима стойност бързо и с помощта на проекти. Scrum насърчава прозрачността в комуникацията и създава среда за споделена отговорност и непрекъснат прогрес.

Основна силна страна на Scrum е използването на методологията в различни функции, самоорганизирането и екипи, имащи правото да вземат решения в кратки, концентрирани работни цикли, наречени Спринтове.

Scrum Принципи

Scrum принципите включват основни насоки за прилагане на рамката на Scrum, които трябва задължително да се прилагат в Scrum проектите, както е описано в SBOK™. Спазването на тези основни принципи и правилното им използване дава увереност че целите на проекта ще бъдат постигнати, използвайки рамката на Scrum.