УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Независимо дали съвсем от скоро се занимавате с управление на проекти или имате дългогодишен опит в това, управлението и завършването на проект навреме и в рамките на бюджета не е лесна задача. Всеки проект е различен и поставя различни предизвикателства. Какъвто и вид да е проекта, върху който работите, вероятно сте изправени пред кратки срокове и високи очаквания.

Управлението на проекти се определя като процес на управление на проект от самото начало през неговия жизнен цикъл. Основната цел на управлението на проекти е да се завърши проекта в рамките на установените цели за време, бюджет и качество. Проектите имат жизнени цикли, тъй като не са предназначени да продължават вечно.

Жизненият цикъл на управление на проекти започва, когато проектът е иницииран, и завършва, когато проектът бъде завършен или прекратен по един или друг начин. Жизненият цикъл на управление на проекта е структуриран, с времева рамка и методичен процес за ефективно иницииране, планиране и изпълнение на проект за постигане на успешен резултат – резултат, с който да се постигнат предвидените цели на заинтересованите страни, финансиращи проекта.

Големи и малки организации в различните индустрии се стремят да предоставят високи постижения, за да постигнат глобално присъствие.  Управлениеto на проекти (PM) е значителна част от всички основни индустрии, ориентирани към проекти като строителство, инженеринг и ИТ компании, както и други като производство, банкиране и финанси, здравеопазване, фармация, неправителствени организации, нестопански организации и правителствени агенции.

За разлика от други области, в управлението на проекти не можете да намерите пътя към успеха като правите грешки; експериментирането само ще ви попречи. Трябва да спазвате стриктно принципите, за да успеете.

Научете повече за обученията за Управление на проекти (PM).  

 

Управление на проекти 1 - най-добрите практики за имплементация

Кои са петте фази на управлението на проекти?

Фазите на управление на проекти са различните задачи, поведения и набор от умения, които са от съществено значение за създаването на успешни проекти.
1. Иницииране
2. Планиране
3. Изпълнение
4. Наблюдение и контрол
5. Затваряне или завършване

Видове методологии за управление на проекти

Много видове управление на проекти са разработени, за да отговорят на специфичните нужди на определени отрасли или типове проекти. Видове управление на проекти:

1. Управление на проекти с Waterfall методология

Това е подобно на традиционното управление на проекти, но включва идеята, че всяка задача трябва да бъде завършена, преди да започне следващата. Стъпките са хронологични и прогресът тече в една посока - като водопад. Поради това вниманието към последователностите от задачи и сроковете са много важни при този тип управление на проекти. Често размерът на екипа, работещ по проекта, ще расте, тъй като по-малките задачи са завършени и започват по-големите задачи

2. Scrum Agile Project Management

Софтуерната индустрията е една от първите, които използват тази методология. Въз основа на 12-те основни принципа на Agile Manifesto, гъвкавото управление на проекти е итеративен процес, фокусиран върху непрекъснатото наблюдение и подобряване на резултатите. В основата си висококачествените резултати са резултат от осигуряване на клиентска стойност, екипни взаимодействия и адаптиране към настоящите бизнес обстоятелства.

Управлението на проекти с Agile не следва последователен подход етап по етап. Вместо това, фазите на проекта се изпълняват паралелно една на друга от различни членове на екипа в една организация. Този подход може да открие и коригира грешки, без да се налага да рестартирате цялата процедура.

Прочетете за вариантите за обучения и сертификации за Scrum Agile

3. Lean Project Management

Лийн методологията е свързана изцяло с елиминирането на загубите както на време, така и на ресурси. Принципите на тази методология са извлечени от японските производствени практики. Основната идея зад тях е да се създаде повече стойност за клиентите с по-малко ресурси. Принципите на Лийн се основават най-вече на производствената система на Тойота и все още се използват широко за подпомагане на компаниите да управляват по най-добрия начин и да оптимизират своите операции. Лийн методологията е основополагащ подход за управление на проекти за подобряване на процеси.

4. Управление на проекти с метода Лийн Шест Сигма

Подходът Лийн Шест Сигма предлага комбинация от силните страни на методологиите Лийн и прецизността на Шест Сигма. Тази методология за управление на проекти се прилага най-добре за стимулиране на подобренията на процеси и към днешна дата е най-добрият подход за оптимизиране на процеси в цялата индустрия. Фазите за управление на проекти с лийн шест сигма се обединяват от така наречения DMAIC процес (дефиниране, измерване, анализиране, подобряване, контрол) като поетапен подход за постигане на нови нива на качество. Рационализирани, бързи процеси, дейности извършени навреме, по-малко грешки, лоялни клиенти са сред основните предимства.

Освен традиционната употреба в производството, където методологията Лийн Шест Сигма е задължителна програма, секторите на услугите широко прилагат управлението на проекти с Лийн Шест Сигма вече от десетилетия, с приоритет върху транзакционните услуги и в комбинация с роботизация на процеси, като част от тяхната дигитална стратегия.

Придобиването на професионален сертификат по Лийн Шест Сигма е важна стъпка в кариерата за професионалисти от различни индустрии и среди.

Съществуват още много видове методологии за управление на проекти от изброените тук, но това са едни от най-често срещаните. Изборът на тип методология за управление на проекти зависи от проблема, който трябва да бъде разрешен, както и избора, направен от компанията.

Примери за управление на проекти

Да приемем, че ръководителят на проекти има за задача да ръководи екип за разработване на софтуерни продукти. Те започват с идентифициране на обхвата на проекта. След това възлага задачи на проектния екипа, който може да включва разработчици, инженери и специалисти по осигуряване на качеството. Ръководителят на проекта създава график и определя крайни срокове.
Итеративният и постепенен подход е част от методологията за управление на проекти ориентирана към реализирането на промяна и е разработена за справяне с промените и намаляване на присъщите рискове на проекта. Тази методология за управление на проекти е перфектен избор за мащабни, сложни проекти с нееднозначни изисквания и висока степен на риск. Често се използва за разработка на софтуер.

Планирането на база продукт е структуриран подход за управление на проекти, който се фокусира върху крайния продукт и резултатите от проекта (включително междинни продукти), за разлика от традиционните подходи, които се фокусират върху дейности и задачи.

Управлението на проекти на база процес позволява на ръководителите на проекти да създават, управляват и подобряват процеси, които са в съответствие с визията, мисията и основните ценности на бизнеса.

Широка гама от методи за управление на проекти, като управление на проекти с Agile, Extreme управление на проекти и други, са се развили от поетапния и итеративен подход.

Никой не започва проект с надеждата, че ще се провали, но повечето проекти се провалят, когато ръководителите на проекти пренебрегнат необходимостта да рационализират своите техники за управление на проекти.

Днес всички организации очакват техните екипи да постигат повече резултати с по-малко ресурси. Тези привидно невъзможни очаквания могат не само да бъдат изпълнени, но и надминати, ако се използва подходящия подход за управление на проекти.

 

📧 ЗАПИСВАНЕ

Научете за Управлението на проекти (PM) от нашите курсове. 

Регистрирайте се онлайн като изпратите имейл с име и заглавие на курса до  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или с обаждане на тел: +359 (0)887 687 617.

Специални отстъпки за групи и корпоративни клиенти.

Курсовете с инструктор се провеждат на български или на английски език.  

Кои са петте фази на управлението на проекти?
Видове методологии за управление на проекти
Примери за управление на проекти