Scrum e една от най-популярните Agile методологии. Тя е адаптивна, итеративна, бърза и гъвкава методология, създадена да доставя значителна стойност в кратки срокове чрез проекти с различна степен на сложност.

Научете за Scrum Agile

Има много книги посветени на Scrum Agile, както и много курсове за управление на проекти със Scrum Agile и методологичната рамка на Scrum като цяло. Малко от тях обаче адресират дисциплината Scrum Agile от гледна точка на успеха... ние го правим, трейнърите по Scrum Agile на Интеркуолити провеждат обученията с основната идея курсистите ни да бъдат успешни. Успехът идва от прилагането на принципите на Scrum Agile по време на изпълнение на проекта.

По време на обучението по Scrum водено от Интеркуолити, научавате за механизмите за ръководене на проект със scrum agile метода, с които умножавате шансовете си да завършите успешно своя проект. Това допринася положитено за усвояването и практикуването на Scrum Agile. След кратко въведение за подхода Scrum Agile на база практически опит се работи по дефинирането на успешен проект и разкриване на 8-те механизма за успешно ръководене на проекти със Scrum Agile за да се умножат шансовете за успех.

Scrum Agile 1 - топ квалификация

Какво представлява подхода Scrum Agile

Нека започнем първо с това какво не е Scrum Agile подхода. За съжаление, Scrum Agilе не е магия, с която да успеем да направим проекта си успешен. От друга страна, този метод няма ограничения относно механизмите за успешно менажиране на проектите. Особено ако проекта ни е сложен. Обикновено проектите са сложни поради ситуацията или поради факта, че работата с хора може да бъде сама по себе си усложняващ фактор.

И така, какво е Scrum Agile? Всъщност Scrum Agile е подход, който използва един или повече методи, които споделят общи принциип или ценности формализирани през 2001 в т.нар. "agile manifesto". В частност, в това манифесто е записано: „Откриваме как по-добре да разработваме софтуер чрез практиката и като помагаме на останалите да го правят. Този опит ни води до формулиране на стойност: хората и техните взаимодействия повече отколкото процесите и инструментите; оперативния софтуер повече от подробната документация; работата с клиенти повече от договарянето на споразумения и адаптирането към промяната повече от следването на даден план. Ние признаваме стойността на вторите елементи от списъка, но фаворизираме първите.“ Като имаме предвид горното, по-долу адресираме стойността и принципите на Scrum Agile.

Стойност и принципи на Scrum Agile проекта

Преди всичко, Scrum Agile е начин на мислене. Това манифесто илюстрира какво може да се нарече agile начин на мислене. Отвъд Scrum Agile методологията, този начин на мислене носи ценности и фундаментални принципи. Както можете да видите от това манифесто, Scrum Agile произлиза от разработката на софтуер, а към днешна дата се използва успешно в множество други сектори.

Тези Scrum Agile методи се зараждат от наблюдаването на работата в реална работна среда. Включително и факта, че проектите за разработване на софтуер са станали толкова сложни, че несигурността е неизбежен фактор в такива проекти. В някои случаи, когато имаме нов софтуер, нуждата не може да се опознае изцяло докато потребителите не направят нужните тестове. Въз основа на това наблюдение, група екперти в областта разбират, че е време да „атакуват“ управлението на проектите от различен ъгъл от този, предлаган от традиционите методи. Започвайки от празна страница. Ето как започват да се появяват няколко метода, които са алтернатива на традиционния подход. Методите са изключително прагматични, тъй като са създадени и са доказани от практици в областта. Scrum Agile методологията е създадена на база на този практически опит.

Сред тези различни методи, Scrum Agile е широко най-използваният. Най-използваният поради факта, че представлява методологична рамка, а не е просто метод. Всъщност, Scrum Agile може най-добре да се обобщи с фразата „разделяй за по-добър контрол“. Смисълът на тази фраза е, че ние разделяме нещата, които трябва да се произведат в по-малки групи на носещи стойност елементи. В едни Scrum Agile проект, времето се разделя на кратки интервали наречени итерации (или спринтове според Scrum Agile терминологията), в рамките на които създаваме, реализираме и тестваме нови елементи, което увеличава стойността на продукта. И в рамките на голям проект, разделяме Scrum Agile екипа на под-екипи от по-малко от 10 човека за оптимална координация и ефективност.

Scrum Agile методите предполагат, че създаването на подробни спецификации на продукта преди да го изработим, както и създаването на детайлен план на Scrum Agile проекта е непродуктивно. Можем да го сравним с пътуване Париж – Брюксел с кола, използвайки малки пътища. Определянето на точен маршрут със списък от градове и села, през които ще преминем, времето за преминаване през всяко населено място, точната улица, по която ще пътуваме, литрите гориво, които ще са ни нужни, изминатите километри и други непредвидими събития със сигурност ще ни се случат: задръстване по пътя, обходни маршрути, пътни ремонти, заобиколни пътища, и дори повреди по автомобила.

Много бързо разбираме, че правенето на план и спецификации е излишно. Колко време ще сме прекарали в планиране на маршрута и как ще реагираме на фрустрацията, че няма да можете да изпълним плана си? Идеята на Scrum Agile е да зададете първоначална краткосрочна цел (например, да стигнем до някой голям град) и да започнем веднага пътуването. Веднъж постигнали първоначалната цел, правим малка почивка и адаптираме плана си за пътуване спрямо ситуацията в момента. Възможно е докато пътуваме да планираме времето за пристигане на база измервания, направени след преминаване на дадени отсечки.

Планирането никога няма да е съвсем точно, но с времето ще бъде все по-точно от планирането, направено с традиционния подход в самото начало на проекта. Това е така, защото планирането се прави на база опита до момента и постигнатия напредък. Ето защо говорим за емпиричен подход. Нека сега погледнем механизмите за успех, предлагани от Scrum Agile.

Механизми за успех, предлагани от подхода Scrum Agile

Един успешен Scrum Agile проект е проект, който кара хората да се усмихват. Усмихнати потребители, спонсори и всички заинтересовани страни. Както и усмихнат Scrum Agile екип, който е удовлетворен и горд от постигнатото.

 

Scrum Agile 2 - ползи за екипите

Предимството на тази дефиниция е, че успеха се измерва лесно. Само погледнете лицата на хората. С други думи успели сте със Scrum Agile проекта си, когато сте направили правилния продукт, продукт който потребителите наистина са очаквали в правилния момент и на най-добра цена. Използвайки тази дефиниция за успех, нека представим 8те механизма за управление на Scrum Agile проекти, чрез които можем да умножим шансовете си за успех.

Механизмите за Scrum Agile проекти са следните:

  1. Намаляване на ефекта на тунела (Reduce the Tunnel Effect)
  2. Да бъдем отворени към промяната (Be open to change)
  3. Оптимизиране на комуникацията (Optimise your communication)
  4. Минимализма е ключов фактор (Minimalism is key)
  5. Непрекъснато подобрение (Continuous Improvement)
  6. Идентифициране на грешки и възможности възможно най-рано (Identify the errors & opportunities as soon as possible)
  7. Гъвкава архитектура (Flexible and Emerging Architecture)
  8. Мотивация (Motivate)

Механизмите за Scrum Agile InterQuality image 3

По време на обученията дискутираме всяка една от тези теми. Ако се интерсувате от Scrum Agile обучения, свържете се с нас на имейл: info@interqualitybg.com

Научете за Scrum Agile
Какво представлява подхода Scrum Agile
Стойност и принципи на Scrum Agile проекта
Механизми за успех, предлагани от подхода Scrum Agile