УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (PM) – ОБУЧЕНИЯ С ИНСТРУКТОР

Project management 1

 

📰 Методология за Управление на проекти (PM)

Управлението на проекти (PM) е рамка за задаване на целите, планиране, ръководене и контрол на проектната работа с цел постигане на дадени цели. Ръководителят на проект и екипа на проекта работят в рамките на зададени ограиичения и специфични изисквания за бюджет, време и постигане на ниво на качество.

Управлението на проекти (PM) може да представлява част от отговорностите за дадена позиция или да заема цялото време на позицията, както е при професионалните проджект мениджъри.

Рамката за управление на проекти (PM) засяга всички аспекти на успешното управление на проекта от идеята за проекта до неговото приключване, съобразно зададените ограничения и спазвайки всички изисквания на клиенти и заинтересовани страни

 

💡 Ползи от прилагането на подхода за Управление на проекти (PM)

 • Управлението на проекти (PM) използва структуриран подход за управление на проекта
 • Чрез Управлението на проекти (PM) се изпълняват изискванията на клиента и заинтерсованите страни
 • Управлението на проекти (PM) помага да се работи в условията на прозрачност и яснота
 • Повишава се производителността
 • Увеличава задоволството на клиентите и създаването на лоялни клиенти

 

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ (НИВО I) – ОБУЧЕНИЕ С ИНСТРУКТОР

🏷️ Цена:

 

Project management 2

 

🔖 Описание на курса по Основи на Управление на проекти (PM)

Основи на Управление на проекти (PM) ниво I е курс, който покрива основни концепции и съдържание за това как се стартира и ръководи проект от начало до край. Курсът е подходящ за заети професионалисти, които искат да се запознаят с основните принципи и инструменти на управлението на проекти.

Курсът съдържа и упражнения по реалне казус, където участниците имат възможнист да приложат теорията и да дискутурат въпроси.

Аудитория: Професионалисти, ангажирани с проектна работа, начинаещи проджект мениджъри. координатори на проекти, анализатори, оперативни мениджъри.

Продължителност: 1 ден

 

📚 Програма на курса по Основи на Управление на проекти (PM)

Продължителността на курса по Основи на Управление на проекти (PM) ниво I е 1 ден.

Програмата на курса по Основи на Управление на проекти (PM) покрива следните фази и теми:

 • Въведение в Управлението на проекти (PM)
 • Дейности по стартиране на проекта
 • Планиране на проекта
 • Изпълнение на проекта и добри практики
 • Мониторинг и контрол на проекта
 • Затваряне на проекта

 

📜 Сертификация за Управление на проекти (PM)

 • След успешно преминаване на сертификационния изпит, участниците получават сертификат за нивото, издаден от Интеркуолити.  
 • Сертификатът може да бъде верифициран онлайн  от Вас, вашаат компания, клиенти, партньори или бъдещи работодатели.
 • Получавате достъп до доказани експерти в областта на Управлението на проекти (PM), които ще ви помогнат в изграждането на план и изпълнението на проекта.
 • По време на обучението имате възможност да работите по проектен казус и да получите отговори на своите въпроси.
 • Натрупвате знания за структуриране на проекти
 • Имате подкрепа на професионален мениджър на проекти.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАПРЕДНАЛИ (НИВО II) – ОБУЧЕНИЕ С ИНСТРУКТОР

🏷️ Цена:

 

Project management 3

 

🔖 Описание на курса по Управление на проекти (PM) за напреднали

Курсът по управление на проекти (PM) ниво II е насочен към изграждане на задълбочение познания за теорията и практиката за успешното ръководене на проекти, ръководене на екип, управление на риска, работа със заинтересованите страни, бюджетиране и отчети. Обучението цели да подкрепи прогфесионалистите, които са вече ангажирани или желаят да бъдат ангажирани в практиката по ръководене на проекти. Практическите упражнения помагат за изграждане на умения и незабавно дискутиране на въпроси, свързани с приложението на инструментариума за ръководене на проекти.

Аудитория: Професионалисти, ангажирани с проектна работа, ръководители на проекти, координатори на проекти, анализатори, оперативни мениджъри.

Course duration: 2 days

 

📚 Програма на курса по Управление на проекти (PM) за напреднали

Продължителността на курса по Управление на проекти (PM) ниво II е 2 дни.

Програмата Управление на проекти (PM) за напреднали покрива следните фази и теми:

 • Въведение в Управлението на проекти (PM)
 • Умения на Ръководителя на проекти
 • Рамка за Управлението на проекти (PM)
 • Проектни фази
 • Планиране на ресурси
 • Бюджетиране
 • Структурен времеви план
 • Анализ на заинтересованите страни
 • Анализ на риска и намаляване на риска
 • Work breakdown structure (WBS)
 • Критичен анализ на времето
 • Мониторинг на проекта (постижения, разходи, рискове, времеви план)
 • Дейности по затваряне на проекта
 • Приемане от клиента
 • Уроци от проекта

 

📜 Сертификация за Управление на проекти (PM) за напреднали

 • След успешно преминаване на сертификационния изпит, участниците получават сертификат за нивото, издаден от Интеркуолити.  
 • Сертификатът може да бъде верифициран онлайн  от Вас, вашаат компания, клиенти, партньори или бъдещи работодатели.
 • Ще получите достъп до доказани експерти в областта на Управлението на проекти (PM), които ще ви помогнат в изграждането на план и изпълнението на проекта.
 • По време на обучението ще имате възможност да работите по проектен казус и да получите отговори на своите въпроси.
 • Натрупвате познания за структуриране на проект
 • Ще имате подкрепа на професионален мениджър на проекти.

 

📧 ЗАПИСВАНЕ

Регистрирайте се онлайн като изпратите имейл с име и заглавие на курса до  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или с обаждане на тел: +359 (0)887 687 617.

Специални отстъпки за групи и корпоративни клиенти.

Курсовете с инструктор се провеждат на български или на английски език.  

Посочените цени са без ДДС.

Управление на проекти (PM) – обучение с Инструктор
Методология за Управление на проекти (PM)
Ползи от прилагането на подхода за Управление на проекти (PM)
Управление на проекти (PM) ниво I - обучение с Инструктор
Описание на курса по Управление на проекти (PM) ниво I
Програма на курса по Управление на проекти (PM) ниво I
Сертификация за Управление на проекти (PM) ниво I
Управление на проекти (PM) ниво II - обучение с Инструктор
Описание на курса по Управление на проекти (PM) ниво II
Програма на курса по Управление на проекти (PM) ниво II
Сертификация за Управление на проекти (PM) ниво II