Лийн Методи

Лийн методите помагат на организациите да работят по-ефективно и успешно за постигане на стратегическите им цели, свързани с ефективност и ефикастност. Лийн методите се прилагат с цел по-ефективно управление на организацията.

Лийн практиките се използват за ефективно управление.

Прилагането на методите и инструментите на Лийн води до по-ускорена работа на процесите, елиминиране на недобавящите стойност дейности, опростяване на процесите и по-добър фокус върху онези активности, които добавят стойност за клиента. Клиентският фокус и ефективността са основните движещи сили при използване на Лийн практиките.

Ползите от прилагането на Лийн практиките са създаването на опростени и бързи процеси на база значими клиентски изисквания, гладки процесни потоци без забавяния и задръствания в потока, намалени разходи на компанията и по-голяма възвращаемост на продуктите и услугите, доволни и лоялни клиенти.

 

ОБУЧЕНИЯ ПО ЛИЙН МЕТОДИ

 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СЪС СЕДЕМТЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА КАЧЕСТВО

 

📆 Дата: 12. 12. 2023 (1 ден) 

🏷️ Цена: 290 лв

 

СЕДЕМТЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА КАЧЕСТВО представляват основата за подобряването на процеси и качество на продукти и услуги. Те се използват за проучване на процесите, идентифициране на ключови проблеми, контрол на вариациите в процесите и качеството, също така помагат за намирането на решения за избягване на бъдещи дефекти. Седемте основни инструмента за качеството за първи път са посочени от Каору Ишикава, професор по инженерство в Университета в Токио и баща на т.нар. ‚общества по качество‘. Можете да започнете пътешествието си в областта на качеството като се научите да използвате тези инструменти и усъвършенствате изкуството за решаване на проблеми. Обучението се провежда с конкретни упражнения и работа по казус, с цел да доближи максимално до реалността опита и уменията, които ще придобиете.

Курсът предоставя стабилна основа за всеки, който желае като следваща стъпка да задълбочи познанията си за Лийн методите, както и да продължи в посока сертификация по някое от нивата на Лийн Шест Сигма методите за подобрение на процеси - Жълт колан, Зелен колан или Черен колан.  

Аудитория: експерти по управление на процеси, оперативни мениджъри, мениджъри проекти

Продължителост: 1 ден

🔔 Умението за РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ оглавява класацията на най-търсените умения в наши дни! В края на обучението ще умеете да решавате проблеми следвайки структуриран подход. Ще се запознаете с целта и употребата на седемте инструмента за качество и ще можете да структурирате и успешно да прилагате наученото за разрешаване на процесни проблеми.

Lean Metodi РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СЪС СЕДЕМТЕ ИНТРУМЕНТА ЗА ДОБРО КАЧЕСТВО InterQuality image 2

 

ОСНОВИ НА ЛИЙН: ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА НА ТОЙОТА

Програма:

 • Модул 1: Принципи и концепции в Лийн методите
 • Модул 2: Ефективност на процеса (FTY, RTY, OEE, WIP, DTD)
 • Модул 3: Поток на процеса (тактово време, теория на ограниченията, бърза смяна на настройките, Канбан)
 • Модул 4: Картографиране и анализ на процеса, поток на стойността
 • Модул 5: Анализ на процесните рисковете (FMEA)

Аудитория: екперти по управление на процеси, оперативни мениджъри, мениджъри на проекти

Продължителност: 2,5 дни

ОСНОВИ НА ЛИЙН МЕТОДИТЕ: ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА НА ТОЙОТА InterQuality image 1

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИЙН ПРАКТИКИ

Лийн практиките помагат на организациите да работят по-ефективно и успешно за постигане на стратегическите им цели, свързани с ефективност и ефикастност. Лийн методите се прилагат с цел по-ефективно управление на организацията. Лийн помага на екипите да извършват процесите по-бързо, да елиминират дейностите, които не добавят стойност, както и да опростяват процесите. Основните ползи са също така свързани с подобрен клиентски фокус и по-висока ефективност.

Аудитория: екперти по управление на процеси, оперативни мениджъри, мениджъри на проекти

Продължителност: 2 дни

 

ЛИЙН СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Лийн системата за управление на ежедневните дейности представлява набор от стандартизирани процедури, които дават структура и фокус на служители с подобни задължения и очаквани резултати, които постепенно да подобряват ежедневната си работа. Целта е да се постигне бизнес ефективност. Тази система дава възможност да се управляват отдели и функции, чиито процеси да са стандартизирани, контролирани и подобрени. Системата и практиките не позволяват да се изпускат планираните дневни задачи и срокове и помагат на мениджърите да имат по-добра видимост върху задачите, капацитета на екипа и да постигат по-добра ютилизация на служителите. Пренасочването на времето на мениджърите от ‚гасенето на пожари‘ към добре обмислени регулярни дейности и области за подобрение представлява ключов диференциатор за бизнеса.

Аудитория: мениджъри на екипи, упраленски персонал

Продължителност: 2 дни

 

ЗАПИСВАНЕ

Регистрирайте се онлайн като изпратите имейл с Вашето име и заглавието на курса до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се обадите на тел. 0887 687 617. 

Специални отстъпки за корпоративни клиенти.

Курсовете се провеждат на български и на английски език, в зависимост от аудиторията.

 

LEAN COUNCIL И LEAN COUNCIL-БЪЛГАРИЯ

Глобалният Лийн Съвет е общност от професионалисти, които са обединени от желанието си да постигат подобрения на своите организации. Нашата цел е да предоставяме възможности за увеличаване на професионалните умения, за информираност и разпространяване на знанието за подобренията на процеси в организациите.

Ние подкрепяме членовете си чрез:

 • Споделяне на ясни стандарти и насоки за прилагане на практики за непрекъснато подобрение, на база методи за подобряване на качеството (методите Лийн и Шест Сигма)
 • Развиване на умения чрез предоставяне на обучения и възможности за развитие на професионалисти
 • Оказване на подкрепа на организации в стремежа им да бъдат най-добри в индустрията, в която оперират, както и създаване на конкурентни предимства на база подобрения на качеството. Ние работим с професионалисти и организации по цял свят.

Кандидатствайте сега за професионално членство като изпратите имейл на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Членството е безплатно, чрез него ставате част от лийн общност, чрез която имате възможнсот да развивате уменията си. Можете да се възползвате и от съответните отстъпки от програмите за обучения и сертификации.

 

КОНСУЛТИРАНЕ

Ефективната работа помага за по-доброто качество и печеленето на повече клиенти. Какво можем да направим за вашата организация:

 • Диагностицираме сегашните процеси, за да оценим нивото на оперативна ефективност
 • Идентифицираме области за постигане на подобрения
 • Подобряваме ежедневната работа на екипа
 • Подпомагаме извършването на ключови процесни промени
 • Въвеждаме подобрения на процесите
 • Повишаваме нивото на качество на работата на компанията

 

Какво представлява Лийн методологията?

Лийн методологията произлиза от Производството - Лийн производство.

Лийн методологогията се отнася до използване на Лийн както в производството, така и в услугите.

Има множество причини да използвате Лийн методологията:

 • Подобряване на цялостното ниво на качество на процесите и услугите – можете да работите по-добре, по-бързо и с по-малко ресурси, лийн методологията оптимизира операциите.
 • Постигането на стандартизация на процесите – стандартизираните операции означават предвидимост. Клиентът ще знае кога да очаква продуктите и ще можете винаги да посрещате неговите нужди. Лийн методологията помага това да се случи.
 • Лийн методологията взема предвид клиентската гледна точка, когато се създава процеса – кои са ключовите клиентски изисквания, които трябва да се постигнат
 • Лийн методологията помага да премахнете излишъците в процесите – излишъци, които не добавят стойност за клиента

Някои типични проблеми, които Лийн методологията би могла да разреши са свързани с подобряване на работните практики – премахване на грешки в базите данни, грешки в ежедневната работа на служителите, грешни доставки, лошо планиране – всичко това води до натрупването на загуби. Сложните процедури и процеси означават по-дълги периоди за доставка, сложни и объркващи работни процедури, неясни роли и отговорности, които влияят негативно на крайния клиент. Постигането на бързи, гладки и непрекъснати процеси са основни цели на лийн методологията.

Лийн методи 1 - успешен метод за подобрение на процеси

Когато говорим за прилагане на Лийн методология, се препоръчва да се използва следната последователност:

На първо място, започнете с клиента и дефинирайте какво иска клиента и какво клиента определя като добавящо стойност, за да знаете къде да се фокусирате. Това е първата стъпка към прилагането на лийн методологията.

Като следваща стъпка, трябва да картографирате процеса, за да създадете карта на стойността, която улавя и разделя добавящи от недобавящи стойност дейности.
На трето място, с Лийн методологията намаляваме или напълно премахваме недобавящите стойност процесни дейности, които спъват работата на процеса.
Като част от прилагане на лийн методологията, следва да подсигурите, че прилагате принципа на изтегляне – когато дадена стъпка в процеса се случва само след като предишната процесна стъпка се завърши. Това означава, че няма да можете да произведете повече от това, което ви е нужно или да доставите във време, което проекта е ненужен, което от своя страна води до трупане на инвентар и следователно на излишъци.

Веднъж премахнали недобавящите стойност дейности, лийн методологията изисква да тествате процеса и способността му да достави това, за което е направен. Това е ключова стъпка в прилагането на лийн методологията.

Продължавайте да следите и непрекъснато да подобрявате процесите, докато стигнете до състояние на процеса близо до идеалното, съгласно принципите на лийн методологията.

Инвестирането в измервания за това как работи процеса е добър начин да се следи, да се забелязват навреме възможни сигнали за отклонения, за да се реагира проактивно преди отклоненията да се превърнат в големи проблеми и процеса да се отклони сериозно. Лийн методологията промотира използването на замервания за проследяване и забелязване на промени в неговата работа.

Ако не се контролират, процесите в огромен брой случаи се връщат към предишното си състояние (преди подобрението).

Лийн Методологията като Управленска Философия

 • Лийн методология и стабилни процеси: стабилните процеси означават ниска степен на вариация, солиден продуктов дизайн, по-малко излишъци (Jidoka, Poka-Yoke). С лийн методологията компанията работи за установяване на стандарти и документирането им в Стандартна Оперативна Процедура (СОП). Вграденото качество в дизайна на продукта или услугата означва, че сме взели предвид клиентската гледна точка и клиентът ще е доволен, когато ги получи.
 • Лийн методология и качествен контрол: Лийн методологията използва много на брой инструменти, които подсигуряват, че процесите са под контрол и работят спрямо изискванията на клиента (Just in Time, Pull manufacturing, Kanban Systems, Takt, Heijunka). В компании, в които лийн методологията е част от културата, лидерите подкрепят опростените и визуални процеси за разлика от сложните процеси. Издърпващите системи се предпочитат пред т.нар. Избутващи (традиционни) системи.
 • Лийн методология и подобрение на производителността: използването на лийн инструменти гарантира, че работим за подобряване на оперативната работа, което води до подобрения на производителността. Такива инструменти в лийн методологията са: 5S, автономната поддръжка и други.
 • Лийн методология и непрекъснати подобрения: в сърцевината на Лийн подхода стоят непрекъснатите подобрения. Използването на инструменти като Кайзен и практики за визуално управление повишават производителността на цялата система от процеси. Визуалното управление е предпочитан подход в лийн методологията, тъй като чрез визуализации се следят по-ясно трендове и връзки, отколкото при използване на стандартни статус доклади.
 • Лийн методологията подкрепя учещата се организация. Когато се отнася до човешкия фактор, овластяването на служители и използването на техния потенциал е причина номер едно за това лийн методологията да се харесва еднакво от служители и мениджъри. Поемането на отговорност за решаването на проблеми и намирането на решения позволява на служителите да се чувстват като част от компанията и да поемат лична отговорност за свършената работа. Резултатите са по-добра ангажираност и сериозно отношение. Отвъд използването на лийн методологията, лийн културата изисква промяна в начина на мислене на всички в организацията.

Прилагаме Лийн методологията за оптимизации в следните индустрии:

СЕКТОР УСЛУГИ: Предоставянето на услуги на високо ниво е предизвикателство за всички компании по целия свят. Ние имаме опит и експертиза да ви подкрепим с извършването на подобрения на нивото на предлаганото качеството. Много компании ни се довериха за увеличаване на качеството на услугите им и подобряване на обслужването на клиенти чрез:

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ: Ние използваме ефективни методи за извършването на оценка за качеството на услугите, чрез които предоставяме бенчмарк на настоящото състояние на услугите и идентифицираме пропуските спрямо добрите практики на най-успешните компании.

ПОДОБРЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ: Фокусираме се върху подобренията, които са нужни, за да се ускори преминаването на следващо ниво. Идентифицирането и работата по точните проблеми влияе директно върху клиентите и подсигурява повече бизнес възможности. Използваме лийн методологията в комбинация с шест сигма за осъществяване на подобренията

СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО: Производството е традиционно област за имплементиране на подобрения на качеството чрез методите Лийн и Шест Сигма. Подобряването на производствените процеси и продуктивността се прави чрез:

 • Преглед на съществуващия производствен поток
 • Идентифициране на неефективностите и актуализиране на процеси и технологии
 • Планиране на работа и поддръжка по график (като част от прилагането на лийн методологията)
 • Обучение на служители по лийн методологията и с методите шест сигма
 • Организиране на работното пространство и поддържане на оптимален инвентар (използване на най-добри практики от лийн методологията)

ЛИЙН ПРАКТИКИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВИ НА ЛИЙН: ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА НА ТОЙОТА
ЛИЙН ПРАКТИКИ
ЛИЙН СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СЪС СЕДЕМТЕ ИНТРУМЕНТА ЗА ДОБРО КАЧЕСТВО
LEAN COUNCIL И LEAN COUNCIL-БЪЛГАРИЯ
КОНСУЛТИРАНЕ
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЙН МЕТОДОЛОГИЯТА?
ЛИЙН МЕТОДОЛОГИЯТА КАТО УПРАВЛЕНСКА ФИЛОСОФИЯ
ПРИЛАГАМЕ ЛИЙН МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ В СЛЕДНИТЕ ИНДУСТРИИ