УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ И АНАЛИЗИ

Ние събираме, управляваме и разпространяваме големи масиви от данни (big data) за клиенти в различни сектори, с цел постигане на оперативна ефективност и тълкуване на комплексна бизнес информация.

Работа с Вашите данни в Интеркуолити

Ние предлагаме десетилетия опит с информационно консултиране, предаваме уменията си на бизнесите да подобряват анализа на данни в своите организации. Помагаме на клиентите си да събират и тълкуват данни и ги насочваме при анализа, така че да достигат изводи, които да използват в бизнес стратегиите си.

Оценяваме основните насоки за анализ, както и съществуващите пропуски, намираме ефективни ценови решения за откриване на подходящи данни и разбиване на информационните прегради. Екипът ни създава програми, които да отговарят на бизнес контекста и времевите рамки за събиране на информация, анализ на сложни данни и комуникиране на полезни изводи посредством подходящи визуализации и дашбордове.

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА

Анализ на големи масиви от данни (big data)

Дашбордове и инфографики

Оперативни подобрения и идентифициране на насоки и изводи

Изготвяне на справки

Синтезиране на драйвъри за желаните резултати

Анализи на критични драйвъри