Тим Клаус - Старши Консултант

Tim Claus - Senior Consultant

Тим Клаус е сертифицииран Scrum Agile инструктор и притежава сертификации по Scrum Master, Agile master и Product owner. Той има над 15 години експертиза по работа с проекти, и особено с Agile Scrum методологията.

Тим притежава опит на различни позиции: експерт инженер, ръководител на технически проекти, както и мениджър на екипи. Като сертифициран интруктор, той притежава опит като обучител и ментор, и с удоволствие споделя знанията си.

.Linked in

Партньори