Дарина Кало - Старши Консултант

Darina Kalo - Senior ConsultantДарина Кало е професионален Проджект Мениджър и сертифициран Scrum Master с повече от 15 години стаж в сферата на телеком и финтех услугите.

Тя е била активен участник в трансформацията на някои от най-големите компании в този бранш в България и има доказан успех с множество реализирани проекти в тази сфера.

Тя познава и е прилагала в практиката си повечето от по-разпространените методологии за управление на проекти и може да ви бъде полезна в откриването на най-подходящите практики, пасващи най-добре на целите ви за професионално и бизнес развитие.

Опитът на Дарина е безценен, особено що се се отнася до намирането на успешни начини за посрещане на ежедневните предизвикателства, които компаниите срещат в опитите си да реализират сложни проекти, обхващащи множество локации и въздействащи върху множество аспекти на бизнеса.

Партньори