SCRUM МЕТОДОЛОГИЯ

Scrum методологията е много популярен начин да се използват на практика Agile принципите за изпълнение на проекти.

Има много аспекти на scrum методологията, за това нека започнем с някои от основните.

Scrum методология принципи

Scrum методологията предписва следните принципи:

 • Емпиричен контрол на процеса

Този принцип в scrum методологията е фокусиран основно върху прозрачност, проверка и адаптация.

 • Самоорганизация

Този принцип в scrum методологията е фокусиран върху днешните служители, които предоставят много по-добра стойност когато се самоорганизират, което от своя страна създава споделена отговорност и творческа среда, а тези фактори спомагат за растежа.

 • Сътрудничество

Този принцип в scrum методологията е фокусиран върху трите ключови аспекта за съвместна работа: информираност, артикулация и присвояване. Проект-мениджмънта става споделен процес на създаване на стойност.

 • Приоритизация базирана на стойност

Принцип на Scrum методологията, който акцентира върху фокуса на scrum, да предоставя максимална стойност за бизнеса, възможно най-скоро, и продължавайки да го прави по време на целия проект.

 • Time-boxing

Scrum методологията описва как времето трябва да бъде ограничаващ фактор, и трябва да бъде използвано за да помогне с ефективността при планиране на проекти и изпълнението им. Много срещи са ограничени от към време и спринтове.

 • Итеративно развитие

За итеративното развитие, scrum методологията използва спринтове. Тези спринтове се повтарят през цялата фаза на изпълнение, и са добър начин за помощ с приложението на следните Agile принципи:

 • Задоволяване на клиента по време на ранни и продължителни цикли. Спринтовете на scrum методологията позволяват да се избира дължината на спринта, така че доставките на малки компоненти могат да започнат рано в процеса.
 • Приемане на променящите се изисквания, дори в по-късен етап на разработка. Спринтовете в методологията scrum използват нов приоритизиран беклог при всяко действие, което позволява лесно добавяне на нови изисквания.
 • Често доставяне на работещ софтуер. Спринтовете на scrum методологията се повтарят непрекъснато, така че нов софтуер може да се произвежда на всеки спринт.
 • Насърчаване на устойчивото развитие. Спринтовете на scrum методологията позволяват да се поддържа постоянно темпо за неопределено време.
 • Простотата, изкуството да се максимизира количеството несвършена работа.Спринтовете на scrum методологията ще улеснят приоритизирането от изоставането на проекта и всеки има собствен српинт от неизпълнени задачи.
 • Обмисляне и преглед на прогреса на редовни интервали, за да станат по-ефективни екипите. Една от церемониите по време на спринт в рамките на методологиятата е „ретроспекцията на спринт“, в която екипът отразява уроците, които е научил по време на последния спринт.

Scrum методологията аспекти

Scrum методология 1 - процесна рамка

Scrum методологията описва множество аспекти като:

 • Организация: scrum методологията прави разлика между основни роли (които са от съществено значение за scrum изпълнението) и периферни (които са опционални)
 • Бизнес резон: scrum методологията се фокусира върху доставящи стойност доставки, които помагат за оправдаването на проекти
 • Качество: scrum методологията позволява лесно измерване на качеството на доставката чрез проверка на доставката срещу даден възприет критерии.
 • Промяна: водещ принцип на scrum методологията е приемането, че заинтересованите страни могат да си променят мнението за каквото искат и от какво имат нужда, тогава е почти невъзможно да се определят всички изисквания в началото на проекта.
 • Риск: scrum методологията добавя риск мениджмънт като абсолютно необходим за проекта, и разглежда някои рискове като 'възможности‘ за позитивно въздействие, а други рисковете за неблагоприятен ефект или 'заплахи'. Scrum методологията описва как да идентифицираме, оценяваме и отговаряме.

Scrum методология процеси

Scrum методологията описва 19 процеса в 5 фази, които счита, че се случват по време на проекта. Описвайки всеки от тях индивидуално изисква време в Scrum методологията, заради това може да се свържете с нас, ако сте заинтересовани да научите повече.

Scrum методология 2 - традиционен процес на приложение

Scrum методологията събития

Scrum методологията описва много различни срещи, наречени събития. Не всички от тях са задължителни, но някои са.

Например, ето някои scrum събития които могат да бъдат запазени по време на спринтовете:

 • Scrum методологията препоръчва да има среща за планиране на спринта в началото на спринта, на която беклога е с приоритет и измервателите са дефинирани. Потребителски истории са дефинирани и задачите са използвани да ‚доизпипат‘ тези потребителски истории.
 • Scrum методологията също строго препоръчва дневната scrum среща. Тази кратка среща трябва да улеснява scrum екипа да предостави преглед на нещата върху които са работили, нещата върху които ще се работи, и всякакви препятствия срещу които се изправят. 
 • В края на всеки спринт, scrum методологията също описва две други срещи: спринт ретроспекция, на която екипът отразява миналия спринт, и спринт ревю срещата, на която вече свършената работа в спринта е разгледана и презентирана на заинтересованите страни и собствениците на продукта.

Когато работим в големи и сложни среди, ще има нужда от взаимодействие в екипите. Пример за scrum събитие улесняващо взаимодействието е 'scrum of scrum' срещата.

Scrum методология ключови роли

Scrum методологията описва множество ключови роли:

 • Собственик на продукт, който е 'гласа на клиента'. Ролята на този човек е да представлява бизнеса.
 • Scrum мастър, който ръководи scrum екипа когато има въпроси за scrum методологията, също и помага да се разрешат всякакви препятствия които се появяват.
 • Scrum екип, в който са останалите хора в ‚основния екип‘. Scrum методологията препоръчва този екип да включва хора от различни екипи, които да сътрудничат потребителските истории и задачи, които са възложени на тях.

Scrum методология стойности

Scrum методологията е дефинирала 5 стойности като допълнение на Agile манифесто: Отдаденост, Фокус, Откритост, Уважение и Кураж. Те са предназначени да рефлектират върху етиката, която трябва да бъде поддържана докато се използва scrum методологията. В настоящата ситуация на пазара, е трудно да наемеш нови хора, също и да ги запазиш. Чрез използването на тези стойности, компанията има чисто предимство на това ниво, което стимулира и мотивира.

Scrum методология оценяване и приоритизиране

Тъй като е важно scrum екипите да доставят най-добрата бизнес стойност възможно най-рано, има доста голям фокус върху техники за приоритизиране и оценяване в scrum методологията. Ето няколко примера:

 • Wideband Delphi
 • Planning Poker
 • Fist of five
 • Аffinity estimation

Scaling scrum

Scrum методологията препоръчва екипите да са от 6 до 10 човека, за да бъдат ефективни. Въпреки това има теории, че scrum методологията се фокусира върху малки екипи, и е подходяща само за малки проекти.

Точно обратното: scrum методологията съдържа насоки за дефиниране на даден брой проекти, обособени в ‚програми‘ и се разпростира дори по-надалеч от програмите в структура от няколко програми, формираща ‚портфолио. Множество екипи могат да бъдат формирани да работят върху проекти на различни локации и организации.

Scrum методологията прави разграничение между големи проекти и използва scrum в големите компании.

Звучи вълнуващо? Свържете се с нас на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за да се сетрифицирате, или за да получите специализиран коучинг.

Scrum методология принципи
Scrum методология аспекти
Scrum методология процеси
Scrum методология събития
Scrum методология ключови роли
Scrum методология стойности
Scrum методология оценяване и приоритизиране
Scaling scrum