ЛИЙН МЕТОДИ: 8-те ВИДА ПРОЦЕСНИ ЗАГУБИ

ЛИЙН МЕТОДИ: 8-те ВИДА ПРОЦЕСНИ ЗАГУБИ

Съдържание: Какво е процесна загуба?

8-те вида процесни загуби

 1. Дефекти
 2. Свръхпроизвоство
 3. Изчакване
 4. Транспортиране
 5. Трупане на инвентар
 6. Движение
 7. Свръхобработка
 8. Човешки потенциал

Други примери за процесни загуби

Какво следва?

 

КАКВО Е ПРОЦЕСНА ЗАГУБА (ИЗЛИШЪК)?

Излишъкът е стъпка или дейност, която не е необходимо да бъде извършена, за да работи един процес успешно.

Излишък произлиза от думата “Muda” на японски. Muda е основна тема в Лийн метода.

Излишъкът на първо място е проблем за времето и ресурсите на организацията; дейност, която не предоставя никаква стойност на клиента.

Считаме, че дейност, която променя суровина или информация с цел удовлетворяване на изискванията на клиента наричаме Добавяща стойност.

С други думи, колкото повече успеем да намалим Излишъците, толкова по-добре.

Осемте вида Излишъци се отнасят до всички процеси били те технически, оперативни, производствени, или свързани със сферата на услугите.

8-ТЕ ВИДА ПРОЦЕСНИ ЗАГУБИ (ИЗЛИШЪЦИ)

1. ДЕФЕКТИ

ДЕФЕКТИ

Определение: Работа, която съдържа грешки или липси.

Примери

Информация, продукти или услуги, които са неточни или непълни
Грешки, които се повтарят

2. СВРЪЗПРОИЗВОДСТВО

СВРЪЗПРОИЗВОДСТВО

Определение

Произвеждаме повече материали или информация отколкото е нужно на клиента.

Примери

Когато произвеждаме повече, по-рано или по-бързо
Принтираме 50 копия от доклад, при положение, че ще го показваме едва на 10 човека

3. ИЗЧАКВАНЕ

 

ИЗЧАКВАНЕ

Определение

Изгубено време, следствие от материали, хора или информация, които не са готови.

Примери

Чакане на файлове или информация
Забавяния поради изчакване на одобрение / подпис

4. ТРАНСПОРТИРАНЕ

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Определение

Движение на материали или информация, което не добавя стойност.

Примери

 • Ненужно движение на материали из помещение
 • Големи количества стока, която влиза или излиза от склада

5. ТРУПАНЕ НА ИНВЕНТАР

 

ТРУПАНЕ НА ИНВЕНТАР

Определение

Излишен материал, който не е нужен на клиента в дадения момент и се съхранява на склад

Примери

Закупуването на повече от необходимия инвентар
Дълго време за реализиране на продукцията, при което тя залежава

6. ДВИЖЕНИЕ

 

ДВИЖЕНИЕ

Определение

Движение на хора, което не добавя стойност или е излишно от гледна точка на крайния клиент.

Примери

Неефективно разполагане на машини или инструменти, които се използват често
Едновременно отваряне на множество компютърни програми и работа между програмите

7. СВРЪХОБРАБОТКА

 

СВРЪХОБРАБОТКА

Определение

Усилия, които нямат стойност от гледна точка на клиента.

Примери

 • Повторна обработка
 • Допълнителни полета за вписване на информация, която не се използва

8. ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

Определение

Неизползване потенциала и таланта на служителите.

Примери

 • Когато не използваме опита и знанията на персонала
 • Липса на възможности за изява

ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗЛИШЪЦИ

Неефективно използване на пространството

Свръх консумация на енергия

Замърсяване на околната среда

Неефективно използване на капитал (парични средства, недвижими имоти и др.)

Неравномерно разпределение на работата, което предизвиква непредвидими проблеми с качеството (Mura)

Ненужно усложняване

Да не постъпваме разумно с хората (Muri)

КАКВО СЛЕДВА?

Съществуват няколко варианта за справяне с Излишъците, които сте открили в зависимост от целта на инициативата и ситуацията:

 • Да елиминираме излишъците?
 • Да опростим процеса?
 • Да стандартизираме?
 • Да намалим Излишъците?

Съставете си план за действие за справяне с Излишъците!

Лийн методът ни помагат да направим процесите по-гладки и по-бързи!