ШЕСТ СИГМА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Шест Сигма и Традиционното Качество

Шест СигмаТрадиционното Качество
Решенията се взимат въз основа на данниРешенията се взимат като комбинация от данни и „шесто чувство“
Контрол на входа на процеса (фокус върху Х)Метод на инспекция (Фокус върху Y)
Структурирано използване на статистически инструменти в помощ на разрешаването на проблемиЛипсва формална структура за прилагането на определени инструменти
Структурирано обучение по приложна статистикаЛипса на структурирано обучение
Разрешаване на първопричини за проблемитеРешаване на симптомите на проблемите
Превенция, не толкова инспекциятаИнспекция, не толкова превенция

 

Характеристики на Шест Сигма

 • Фокус върху клиента
 • Фокус върху процеса
 • Анализ на данни
 • Активно участие и подкрепа от топ мениджмънта
 • Културна промяна
 • Дългосрочни ползи за компанията
 • Структурирае прилагане на подобренията
 • Валидация чрез основни бизнес резултати
 • Намляване на вариацията
 • Елимиране на дефекти
 • Подобрение на производителността
 • Повишаване на клиентското задоволство
 • Укрепване на основните показатели и финансови резултати