ШЕСТ СИГМА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Шест Сигма и Традиционното Качество

Шест Сигма Традиционното Качество
Решенията се взимат въз основа на данни Решенията се взимат като комбинация от данни и „шесто чувство“
Контрол на входа на процеса (фокус върху Х) Метод на инспекция (Фокус върху Y)
Структурирано използване на статистически инструменти в помощ на разрешаването на проблеми Липсва формална структура за прилагането на определени инструменти
Структурирано обучение по приложна статистика Липса на структурирано обучение
Разрешаване на първопричини за проблемите Решаване на симптомите на проблемите
Превенция, не толкова инспекцията Инспекция, не толкова превенция

 

Характеристики на Шест Сигма

 • Фокус върху клиента
 • Фокус върху процеса
 • Анализ на данни
 • Активно участие и подкрепа от топ мениджмънта
 • Културна промяна
 • Дългосрочни ползи за компанията
 • Структурирае прилагане на подобренията
 • Валидация чрез основни бизнес резултати
 • Намляване на вариацията
 • Елимиране на дефекти
 • Подобрение на производителността
 • Повишаване на клиентското задоволство
 • Укрепване на основните показатели и финансови резултати