LEAN SIX SIGMA ЧЕРЕН КОЛАН (LSSBB)

ЛИЙН ШЕСТ СИГМА ЧЕРЕН КОЛАН С ИНСТРУКТОР

🏷️ Цена:

 

📰 Лийн Шест Сигма Методология

Лийн и Шест Сигма са методи за управление на качеството, които се използват в комбинация с цел да донесат най-голяма полза на организациите, които се стремят да подобрят нивото на качество и да постигнат оперативни подобрения. През 1950г. Едуард Деминг, считан за бащата на Тоталното управление на качеството, представя методи за статистически анализ и статистически контрол пред японски инженери и участва във възстановяването на Япония след Втората световна война. Произходът на Лийн е свързан с компанията Тойота през 50те години на ХХ век, по-късно позната като Производствената система на Тойота, докато Шест Сигма произлиза през 80те години на ХХ век в Моторола..

Комбинацията от методите за подобрение на качеството Лийн и Шест Сигма предoставят мощна комбинация от инструменти и подходи, които са подкрепени от философията за непрекъснати подобрения. Лийн Шест Сигма е всеобщо приетият подход за подобрение и контрол на процесите.

Нивото Лийн Шест Сигма Черен Колан дава знания за структуриран подход за постигане на процесни подобрения, чрез микс от инструменти, които са нужни за постигането на тази цел.

 

💡 Ползи от прилагането на Лийн Шест Сигма

 • Повишаване на нивото на качество на продукти и услуги
 • Оптимизиране на разходите
 • Увеличаване на производителността
 • Подобрение на обслужването на клиенти и клиентска лоялност

 

🔖Описание на курса Лийн Шест Сигма Черен Колан

Курсът Лийн Шест Сигма Черен Колан се фокусира върху овладяване на инструментите на методите Лийн Шест Сигма за ръководене на проекти за процесни подобрения чрез петте фази за подобрение DMAIC и постигане на значимо повишаване на нивото на качество.

Обучителните сесии по Лийн Шест Сигма Черен Колан са организирани около предварително избран проект на участниците, което дава ценен практически опит за изпълнение на комплексни Лийн Шест Сигма проекти за подобрение.

Наред с теоретичното съдържание на курса Лийн Шест Сигма Черен Колан, курсът има практически фокус върху приложението, както и ценни дискусии за това КАК да се прилага методологията с КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ и спрямо КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ.

Използва се софтуеъра Минитаб за упражнения за анализ на данни.

Аудитория: Курсът за Лийн Шест Сигма Черен Колан е подходящ за експерти по управление на процеси, оперативни мениджъри, мениджъри по качеството, мениджъри на проекти и други специалисти.

Продължителност на курса за Лийн Шест Сигма Черен Колан: 5 дни

Съдържанието на курса и сертификацията за Лийн Шест Сигма Черен Колан са акредитирани от организацията Council for Six Sigma Certification (CSSC).

 

 

🕮 Програма на курса Лийн Шест Сигма Черен Колан

Продължителността на курса Лийн Шест Сигма Черен Колан е 5 дни.

Съдържанието на курса за Лийн Шест Сигма Черен Колан покрива темите от т.нар. Body of Knowledge за ниво Лийн Шест Сигма Черен Колан:

 • Преглед на методите Лийн и Шест Сигма
 • DMAIC фази за подобрение на процеси
 • Картографиране на процеси
 • Анализ на стойността
 • Графичен анализ
 • Видове вероятностни разпределения
 • Корелационен и регресионен анализ
 • Тестване на хипотези
 • Извадки и размери на извадките
 • Контролни диаграми (SPC)
 • Стабилност на процеса
 • Прилагане на стратистически методи за целите на бизнеса
 • Графични и качествени инструменти в Минитаб
 • ANOVA анализ
 • Експериметален дизайн
 • Експериментални методи
 • Моделиране на процеси
 • Пълен и частичен факторен анализ
 • Генериране и избор на решения
 • Процесни контроли
 • Контрол на дефектите
 • Шест сигма контролни планове
 • Устойчивост и поддръжка на резултатите

 

📜 Сертификация по Лийн Шест Сигма Черен Колан

 • Експертиза за Лийн Шест Сигма Черен Колан

Курсът за Лийн Шест Сигма Черен Колан ще помогне за дефинирате и определите обхвата на комплексни проектите за подобрение на процеси, да извършите измервания, анализ на първопричините и изработване на точните решения, които положително да повлияят на бизнеса.

 • Официална Сертификация за Лийн Шест Сигма Черен Колан

Съдържанието на курса за Лийн Шест Сигма Черен Колан е фокусирано върху подготовка за успешна сертификация и постигане на статут сертифициран по Лийн Шест Сигма ниво Черен Колан.

iLSSi Lean Six Sigma Lean Six Sigma Black Belt - recognised top qualification
 • Двойно акредитирана учебна програма за Лийн Шест Сигма Черен Колан

Обучителната програма по Лийн Шест Сигма ниво Черен Колан дава успешна подготовка за сертификационния изпит за Черен Колан. 

✅ Допълнителни ползи от Сертификацията по Лийн Шест Сигма Черен Колан

 • Обучение по официално акредитирана Лийн Шест Сигма програма

Програмата за Лийн Шест Сигма Черен Колан е официално акредитирана от Council for Six Sigma Certification. Тази акредитация гарантира, че са спазени всички стандарти с оглед на съдържанието, преподаването, оценяването и подкрепата на всички участници.

 • Достъп до най-добрите екпрети по Лийн Шест Сигма

Имате достъп до доказани експерти в областта, които да ви подкрепят по пътя към сертификацията за Черен Колан.

 • По време на обучението

Имате възможността да работите по проект за ниво Лийн Шест Сигма Черен Колан по време на обучението и да получите навременна обратна връзка по конкретни въпроси.

На края на обучението сте изградили „скелета“ на своя проект за Лийн Шест Сигма Черен Колан и след обучението ще можете да продължите да работите по него.

 • След обучението

Имате опцията за допълнителна менторинг подкрепа след обучението по установен график.

Ще станете част от общност на сертифицирани Лийн Шест Сигма Колани, ще получите признание за Вашата квалификация и непрекъснат достъп и контакти с други топ експерти в тази област.

Ще имате непрекъснат достъп до онлайн верификация на Вашата сертификация.

 

 

ℹ️ Информация за ниво Лийн Шест Сигма Черен Колан

Нивото Лийн Шест Сигма Черен Колан се счита за най-престижната квалификация в областта на подобрението на процеси, която свидетелства за знания и умения за ръководене на процесни оптимизации.

Експертите на ниво Лийн Шест Сигма Черен Колан имат ценни умения да разрешават сложи организационни проблеми. Фокусът им е върху решаването на проблеми чрез точното дефиниране на дадения проблем, събирането и анализирането на данни за обхвата на проблема и неговите причини, използването на статистически анализ наред с конкретната екпертиза на организациите. Експертът по Лийн Шест Сигма Черен Колан притежава умения за идентифициране на подходящи решения за установените първопричини и прилагането им за разрешаване на проблема. В последния етап на проекта се установяват процесни контроли и се отчитат и докладват резултатите от проекта. Всички тези дейности следват т.нар. фази на подобрения DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), които експертът по Лийн Шест Сигма Черен Колан следва, с цел да управлява подобрението и да постига по-високо ниво на качеството, да намалява разходите и наред с това - да подобрява клиентското задоволство.

Експертите по Лийн Шест Сигма Черен Колан са считани за най-ценния експертен ресурс на компаниите, ръководят сложни организационни проекти. Те са на предна линия при организационни трансформации, работят и разрешават проблеми с цел да подобрят начина на работа, да се увеличат продажбите и да се постигне оптимизация на разходите.

🚀 Какво споделят курсистите за програмата за Лийн Шест Сигма Черен Колан

 

‘Програмата по Лийн Шест Сигма Черен Колан е невероятна възможност за придобиване на умения за подобрение на процеси на високо ниво и за овладяване на инструментите на Лийн Шест Сигма методите. Подкрепата от ментор е изключително важна за успешното завършване на проекта според високите стандарти на методологията, и от там нататък да се прилагат тези умения за още успешни бъдеши проекти.’

Иван Илиев, Управителен Директор


Оценка от курсистите

 

ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ С МЕНТОРИНГ

 

ЛИЙН ШЕСТ СИГМА ЧЕРЕН КОЛАН ОНЛАЙН

🏷️ Цена:

Онлайн курсът по Лийн Шест Сигма Черен Колан е насочен към заети професионалисти, които искат да постигнат най-високата степен на квалификация за подобрение на процеси, като следват свое темпо на работа. Сертификацията за Лийн Шест Сигма Черен Колан е най-престижната квалификация за методи за подобрение на процеси.

Достъпът до онлайн съдържанието на курса за Лийн Шест Сигма Черен Колан е за период от 180 дни, съдържа 8 модула и 72 видеа. Съдържанието се фокусира върху инструменти и понятия на ниво Лийн Шест Сигма Черен Колан и дава добра подготовка за сертификационния изпит. Изпитът се състои от 125 въпроса за 180 минути.

Предлагаме две безплатни сесии с ментор, в които да се разяснят въпроси, които имате докато правите онлайн курса.

 

ШЕСТ СИГМА ЧЕРЕН КОЛАН ОНЛАЙН

🏷️ Цена:

Курсът по Шест Сигма Черен Колан е насочен към методологията Шест Сигма и инструментите и техниките, нужни за постигане на подобрения на процесите чрез прилагане на методологията.

Достъпът до онлайн съдържанието на курса за Шест Сигма Черен Колан е за период от 180 дни, съдържа 7 модула и 66 видеа. Съдържанието се фокусира върху инструменти и понятия на ниво Шест Сигма Черен Колан и дава солидна подготовка за сертификационния изпит. Изпитът се състои от 125 въпроса за 180 минути.

Предлагаме две безплатни сесии с ментор, в които да се разяснят въпроси, които имате докато правите онлайн курса.

 

📧 ЗАПИСВАНЕ

Регистрирайте се онлайн като изпратите имейл с име и заглавие на курса до  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или с обаждане на тел: +359 (0)887 687 617.

Специални отстъпки за групи и корпоративни клиенти.

Курсовете с инструктор се провеждат на български или на английски език.

Онлайн курсовете са на английски език.

Посочените цени са без ДДС.

Лийн Шест Сигма Черен Колан с инструктор
Лийн Шест Сигма Методология
Описание на курса Лийн Шест Сигма Черен Колан
Ползи от прилагането на Лийн Шест Сигма
Съдържанние на курса Лийн Шест Сигма Черен Колан
Сертификация по Лийн Шест Сигма Черен Колан
Информация за ниво Лийн Шест Сигма Черен Колан
Какво споделят курсистите за програмата за Лийн Шест Сигма Черен Колан
Лийн Шест Сигма Черен Колан Онлайн
Шест Сигма Черен Колан Онлайн