LEAN SIX SIGMA ЗЕЛЕН КОЛАН (LSSGB)

 

🆕 ОБУЧЕНИЕ НА ФОКУС: ЛИЙН ШЕСТ СИГМА ЗЕЛЕН КОЛАН ОНЛАЙН

 

 

ЛИЙН ШЕСТ СИГМА ЗЕЛЕН КОЛАН С ИНСТРУКТОР

📆 Дати: 24 - 27 юни 2024 (4 дни) 

🏷️ Цена: 1450 лв

 

📰 Лийн Шест Сигма Методология

Лийн и Шест Сигма са методи за управление на качеството, които се използват в комбинация с цел да донесат най-голяма полза на организациите, които се стремят да подобрят нивото на качество и да постигнат оперативни подобрения. През 1950г. Едуард Деминг, считан за бащата на Тоталното управление на качеството, представя методи за статистически анализ и статистически контрол пред японски инженери и участва във възстановяването на Япония след Втората световна война. Произходът на Лийн е свързан с компанията Тойота през 50те години на ХХ век, по-късно позната като Производствената система на Тойота, докато Шест Сигма произлиза през 80те години на ХХ век в Моторола.

Комбинацията от методите за подобрение на качеството Лийн и Шест Сигма представят мошна комбинация от инструменти и подходи, които са подкрепени от философията за непрекъснати подобрения. Лийн Шест Сигма е всеобщо приетият подход за подобрение и контрол на процесите.

Нивото Лийн Шест Сигма Зелен Колан дава знания за подобрение за постигане на процесни подобрения, чрез микс от инструменти, които са нужни за постигането на тази цел.

 

💡 Ползи от прилагането на Лийн Шест Сигма

• Повишаване на нивото на качество на продукти и услуги
• Оптимизиране на разходите
• Увеличаване на производителността
• Подобрение на обслужването на клиенти и клиентска лоялност

 

🔖 Описание на курса Лийн Шест Сигма Зелен Колан

Курсът Лийн Шест Сигма Зелен Колан се фокусира върху набор от инструменти на Лийн Шест Сигма за ръководене на проекти за процесни подобрения чрез петте фази за подобрение DMAIC и постигане на значимо повишаване на нивото на качество.

Обучителните сесии по Лийн Шест Сигма Зелен Колан са организирани около пример от практиката или реален проект на участниците, което дава ценен практически опит за имплементиране на Лийн Шест Сигма проекти за подобрение.

Теоретичното съдържание на курса Лийн Шест Сигма Зелен Колан се допълва с практически фокус върху приложението и ценни дискусии за това КАК да се прилага методологията с КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ и спрямо КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ.

Използва се софтуеъра Минитаб за упражнения за анализ на данни.

Аудитория: Курсът за Лийн Шест Сигма Зелен Колан е подходящ за експерти по управление на процеси, оперативни мениджъри, мениджъри по качеството, мениджъри на проекти и други специалисти.

Продължителност на курса за Лийн Шест Сигма Зелен Колан: 4 дни

Съдържанието на курса и сертификацията за Лийн Шест Сигма Зелен Колан са акредитирани от организацията Council for Six Sigma Certification (CSSC).

 

 

🕮 Програма на курса Лийн Шест Сигма Зелен Колан

Продължителността на курса Лийн Шест Сигма Зелен Колан е 4 дни.

Съдържанието на курса за Лийн Шест Сигма Зелен Колан покрива темите от т.нар. Body of Knowledge за ниво Лийн Шест Сигма Зелен Колан:

 • Въведение в Лийн Шест Сигма
 • Тотално управление на качеството
 • Цикъл на мепрекъснати подобрения PDCA (Plan – Do – Control – Act)
 • Структура и компоненти на процесите
 • Лийн Шест Сигма проекти
 • Фази на подобрение DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
 • Техники за картографиране на процесите
 • Анализ на клиентите и Глас на клиента
 • Измерватели на процеса и източници на вариация
 • Риск анализ на процеса (FMEA)
 • Анализ на процесни проблеми
 • Видове данни
 • Видове анализ на данни
 • Статистически анализ
 • Анализ на измервателната система (MSA)
 • Извадки и събиране на данни
 • Корелация и регресия
 • Видове разпределения
 • Стабилност и производителност на процесите (Cp, Cpk)
 • Тестване на хипотези
 • Намиране на решения, приоритизация и изпълнение
 • Мониторинг на процеса и контролни планове
 • Постигане на стабилност на процеса във времето
 • Установяване на процесни стандарти

 

📜 Сертификация по Лийн Шест Сигма Зелен Колан

 • Експертиза за Лийн Шест Сигма Зелен Колан

Курсът за Лийн Шест Сигма Зелен Колан ще помогне за дефинирате и определите обхвата на проектите за подобрение на процеси, да извършите измервания, анализ на първопричините и изработване на точните решения, които положително да повлияят на бизнеса.

 • Призната сертификация за Лийн Шест Сигма Зелен Колан

Съдържанието на курса за Лийн Шест Сигма Зелен Колан е фокусирано върху подготовка за успешна сертификация и постигане на статут сертифициран Лийн Шест Сигма Зелен Колан.

iLSSi Lean Six Sigma Lean Six Sigma Green Belt 3 - recognised top qualification
 • Двойно акредитирана учебна програма за Лийн Шест Сигма Зелен Колан

Обучителната програма по Лийн Шест Сигма ниво Зелен Колан дава успешна подготовка за сертификационния изпит за Зелен Колан. 

 

Допълнителни ползи от сертификацията Лийн Шест Сигма Зелен Колан

 • Достъп до най-добрите екпрети по Лийн Шест Сигма

Имате достъп до доказани експерти в областта, които да ви подкрепят по пътя към сертификацията за Зелен Колан.

 • По време на обучението 

Имате възможността да работите по проект за ниво Лийн Шест Сигма Зелен Колан по време на обучението и да получите навременна обратна връзка по конкретни въпроси.

На края на обучението сте изградили „скелета“ на своя проект за Лийн Шест Сигма Зелен Колан и след обучението ще можете да продължите да работите по него.

 • След обучението 

Ще можете да разпознавате възможности за подобрение на процеси и да ги превръщате в конкретни проекти

Умело ще изграждате и изпълнявате проекти за процесни подобрение

Имате опцията за менторинг подкрепа след обучението. 

Присъединявате се към общност от Сертифицирани експерти по Лийн Шест Сигма, получавате признание за своята квалификация, както и възможността да обсъждате свои въпроси с други топ експерти в тази област.

 

Lean Six Sigma Green Belt 4 - career progression

 

ℹ️ Информация за ниво Лийн Шест Сигма Зелен Колан

Нивото Лийн Шест Сигма Зелен Колан се счита за престижна квалификация, която свидетелства за знания и умения за ръководене на подобрения на процеси по структуриран начин.

Експертите на ниво Лийн Шест Сигма Зелен Колан имат уменията да разрешават сложи организационни проблеми. Фокусът им е върху решаването на проблеми чрез точното дефиниране на дадения проблем, събирането и анализирането на данни за обхвата на проблема и неговите причини, използването на статистически анализ наред с конкретната екпертиза на организациите. След като това се направи, експертът по Лийн Шест Сигма Зелен Колан минава към идентифицирането на подходящи решения за установените първопричини, и прилагането им за разрешаване на проблема. Като последен етап се установяват процесни контроли и се докладват резултатите от проекта. Всички тези дейности следват т.нар. фази на подобрения DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), които експертът по Лийн Шест Сигма Зелен Колан следва, с цел да управлява подобрението и да постига по-добро ниво на качеството, да намалява разходите и да подобрява клиентското задоволство.

Експертите по Лийн Шест Сигма Зелен Колан са считани за ядрото на компаниите, ръководят сложни организационни проекти, най-често между няколко отдела. Те са на предна линия при организационни трансформации, работят и разрешават проблеми на външни клиенти и подобряват продажбите и разходите.

 

🚀 Какво споделят курсистите за програмата за Лийн Шест Сигма Зелен Колан

 

‘Най-много ми хареса възможността за практика с наши реални Лийн Шест Сигма проекти. По този начин, наред с обучението, можем да развиваме и своите умения. Без ‚суха‘ теория, работихме в екип, за да разработим подхода за прилагане на наученото. Освен това, менторинга по проектите ни даде възможност за индивидуално внимание и работа по самия проект’.

Петко Христов, Voss Automotive


‘Примерите от практиката допринасят изключително много за бързото въприемане на теоретичния материал, а също така и за по-лесното възприемане както и сравнение на производствени и административни проблеми и проекти. Моят ментор предостави голям набор от най-разнообразни примери, за което съм благодарен’.

Марин Ранчев, Аурубис България


Добре структурирано съдържание, практически фокус на упражненията. Курсът за Лийн Шест Сигма Зелен Колан е най-полезният и смислен курс, който съм посещавала през последните години.‘

Поля Божилова, DXC


 Оценка от курсистите

 

ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ С МЕНТОРИНГ

 

ЛИЙН ШЕСТ СИГМА ЗЕЛЕН КОЛАН ОНЛАЙН

🏷️ Цена: 630 лв., с включени обучение и изпит

🏷️ Цена: 980 лв., с включени обучение, изпит и 5 менторинг сесии

Онлайн курсът по Лийн Шест Сигма Зелен Колан е насочен към професионалисти, които искат да направят следващата стъпка в своята кариера. Сертификацията по Лийн Шест Сигма Зелен Колан е световно призната квалификация за методи за подобрение на процеси.

Достъпът до онлайн съдържанието на курса за Лийн Шест Сигма Зелен Колан е за период от 180 дни, съдържа 9 модула и 37 видеа. Съдържанието се фокусира върху инструменти и понятия на ниво Лийн Шест Сигма Зелен Колан и дава добра подготовка за сертификационния изпит. Изпитът се състои от 90 въпроса за 120 минути.

Към курса предлагаме сесии с ментор, в които да се разяснят въпроси, които имате докато правите онлайн курса.

 

ШЕСТ СИГМА ЗЕЛЕН КОЛАН ОНЛАЙН

🏷️ Цена: 390 лв., с включени обучение и изпит

Онлайн курсът по Шест Сигма Зелен Колан е насочен към методологията Шест Сигма и инструментите и техниките, нужни за постигане на подобрения на процесите и намаляване на дефектите.

Достъпът до онлайн съдържанието на курса за Шест Сигма Зелен Колан е за период от 180 дни, съдържа 8 модула и 30 видеа. Съдържанието се фокусира върху инструменти и понятия на ниво Шест Сигма Зелен Колан и дава солидна подготовка за сертификационния изпит. Изпитът се състои от 90 въпроса за 120 минути.

Към курса предлагаме сесии с ментор, в които да се разяснят въпроси, които имате докато правите онлайн курса.

 

📧 ЗАПИСВАНЕ

Регистрирайте се онлайн като изпратите имейл с име и заглавие на курса до  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или с обаждане на тел: +359 (0)887 687 617.

Специални отстъпки за групи и корпоративни клиенти.

Курсовете с инструктор се провеждат на български или на английски език.

Онлайн курсовете са на английски език.

Посочените цени са без ДДС.

Лийн Шест Сигма Зелен Колан с инструктор
Лийн Шест Сигма Методология
Описание на курса Лийн Шест Сигма Зелен Колан
Ползи от прилагането на Лийн Шест Сигма
Съдържанние на курса Лийн Шест Сигма Зелен Колан
Сертификация по Лийн Шест Сигма Зелен Колан
Информация за ниво Лийн Шест Сигма Зелен Колан
Какво споделят курсистите за програмата за Лийн Шест Сигма Зелен Колан
Лийн Шест Сигма Зелн Колан Онлайн
Шест Сигма Зелн Колан Онлайн