Сред безкрайното поле от информация, данни и цифри, едно от най-големите предизвикателства за справяне с проблемите пред организациите е идентифицирането на ефективни стратегии за разрешаването им.

Планирането на успеха в ерата на информацията

Ние сме специализирали в управленското консултиране за транформации на малки и средни предприятия, инициативи за развитие и подобрение на организациите; подкрепяме клиентите си да разбират предизвикателствата, пред които са изправени; да дефинират ясни цели и да ги постигат, като за тази цел разработват стратегии, базирани на ясни доказателства.

Комбинирайки консултантска експертиза в областта на икономиката, търговията, технологиите и управлението на транзакции, ние помагаме за успешното планиране и изпълнение на проектите, така че да посрещнем по най-добрия начин конкретните нужди на нашите клиенти.

Интеркуолити оказва съдействие в професионалното дефиниране, планиране и изпълнение на проектите.