Интеркуолити

Интеркуолити предоставя обучения и консултантски услуги, финансови консултации. Ние дефинираме, създаваме и управляваме проекти, които създават споделена стойност в сложна, урбанизирана среда на ограничени ресурси.

Услугите ни се простират в 5 направления:

  • Управление на проекти и програми
  • Организационен дизайн и развитие
  • Мениджмънт консултиране
  • Управление на промяната
  • Обучения

Оперираме в 5 сектора: Бизнес услуги, Производство и Енергетика, ИТ, Бързооборотни стоки и Електроника.

 

Обучение Локация
Lean Six Sigma Жълт колан Онлайн
Lean Six Sigma Зелен колан Онлайн

Lean Training Lean Description

Lean Six Sigma Training Description 

 

Услуги