Интеркуолити

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

BLACK BELT НИВО: 6 - 10 ДЕКЕМВРИ 2021 

- обучение с акредитирани учебни материали по стандартите на IASSC и CSSC 

- опитен и сертифициран обучител за преподаване по методите Лийн и Шест Сигма

- акредитирана сертификация по методите Лийн и Шест Сигма, ниво Черен Колан

- теория, комбинирана с активности за по-добри резултати 

- допълнителен менторинг и подкрепа за работа по проект след обучението   

- виртуална класна стая 

За информация и записване: info@interqualitybg.com

 

Интеркуолити предоставя акредитирани обучения по Лийн и Шест Сигма методите. 

Ние предлагаме професионални услуги и подкрепа за постигане на сертификация от начално до най-високо професионално ниво в областта на подобрението на процеси. 

Нашата мисия е да подкрепяме обучаващите се в пътя им към усъвършенстване на уменията им за подобряване на процеси чрез нашите обучителни и менторинг сесии. 

Ние работим със Сертифицирани обучители по Лийн и Шест Сигма методи, които са професионално квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на Управление на Качеството.  

Свържете се с нас още днес: info@interqualitybg.com

 

Интеркуолити предоставя както обучения, така и и консултантски услуги. Ние дефинираме, създаваме и управляваме проекти, които създават споделена стойност в сложна, урбанизирана среда на ограничени ресурси.

Услугите ни се простират в 5 направления:

  • Управление на проекти и програми
  • Организационен дизайн и развитие
  • Мениджмънт консултиране
  • Управление на промяната
  • Обучения

Оперираме в 5 сектора: Бизнес услуги, Производство и Енергетика, ИТ, Бързооборотни стоки и Електроника.

 

 

 

Услуги